Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU satser 600 milliarder kroner på forskning og innovation

01. Dec. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

01.12.11 EU-Kommissionen lægger med et nyt program op til, at EU satser 80 milliarder euro (600 milliarder kroner) for forskning og udvikling fra 2014 til 2020. Programmet ”Horizon 2020” indgår i strategien for Europa 2020 og være en af drivkræfterne for bæredygtig vækst og nye job.

De 80 milliarder euro er dog ikke nye penge, der trylles frem. Horizon 2020 samler derimod flere programmer som rammeprogrammet for forskning og teknologisk udvikling, FP, programmet for konkurrenceevne og innovation, CIP, og også det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, EIT, under samme hat og støtter på en fleksibel måde de forskellige faser af innovation fra de første tanker til det endelige produkt.

EU søgte at blive førende i videnøkonomi inden 2010. Målet blev ikke nået. Med det ny, samlende program søger EU-Kommissionen at læggen grunden til, at EU kan styrke sin position inden for videnskab. Til det mål sættes der 24,6 milliarder euro af gennem de syv år. Det sker først og fremmest gennem13,2 milliarder euro til det europæiske forskningsråd, ERC, som støtter individuelle forskere i Europa.

Flest euro til ændrede samfundsforhold

De nye, fremvoksende teknologier, FET, får 3,1 milliarder euro til forskning og innovation, mens fremme af uddannelse inden for forskning og innovation får et budget på 5,75 milliarder euro inden for programmet Marie Curie.

Et andet stort område for støtte bliver det, der hedder industriel ledelse eller lederskab. Med et budget på 17,9 milliarder skal det blive mere attraktivt at investere i forskning og innovation i Europa. De nye teknologier får en central placering i støtten. De tæller både teknologierne inden for kommunikation, den særlige nanoteknologi, bioteknologien og rumforskningen. I alt sættes der 17,9 milliarder euro af til projekter på de områder.

Det tredje felt omhandler ændringer i samfundet og er det største. 31,7 milliarder euro bliver rettet mod seks områder inden for sundhed, velfærd og demografiske ændringer, hele området for fødevaresikkerhed, et bæredygtigt landbrug, fiskeriet og en biobaseret økonomi.

Dernæst kommer hele området for en sikker, ren og effektiv energiforsyning og en smartere, grønnere og mere integreret transport. De to områder for en mere miljøvenlig fremtid får følgeskab af et område for klimaforbedringer, bedre udnyttelse af ressourcer og herunder også råvarer.

Det sidste område taler om et inkluderende, innovativt og sikkert samfund.

Stoppe hjerneflugten – ændre udviklingen

EU-Kommissionen erkender, at det kræver en fælles indsats, hvis Europa stadig skal være konkurrencedygtig. Flere nye produkter og tjenester må ud på markederne i den skærpede konkurrence.

Men der er også kamp om hjernerne. Hidtil har især USA trukket mange kloge hoveder til sig også fra Europa. ERC støtter de enkelte individer, men mange rejser til USA, når de skal videre med deres forskning. To ud af tre hjerneforskere, som ERC har støttet, har bygget videre på deres doktorgrader i USA og halvdelen af økonomerne gør deres PhD færdig i USA.

EU-Kommissionen håber, at nye støtteformer gør, at udviklingen også kan gå den anden vej, så der kommer forskere til Europa.pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.