Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU’s økonomi sygner hen uden innovation

06. Oct. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Et stort løft inden for forskning, udvikling og innovation er en forudsætning for, at Europa klarer sig i den globale verden. Andre dele af verden satser mere på forskning og udvikling. I takt med, at vidensøkonomien vinder mere og mere frem, vil EU sakke bagud, hvis landene ikke satser mere.

EU-kommissionen spillede i dag ud med et nyt initiativ, ”Innovation i EU”, der lægger kursen for den strategi, der skal på EU-landene med i den globale udvikling inden for forskning, udvikling og innovation. EU-kommissærerne Máire Geoghegan-Quinn og Antonio Tajani sagde ved et pressemøde i Bruxelles, at der skal en hel ny holdning til, hvis EU skal følge med i innovationen. Sker det ikke, går det ud over de stabile og velbetalte job. Men kommer EU med og lever op til målsætningerne, kan der skabes 3,7 millioner solide arbejdspladser, og nationalproduktet vil stige med 795 milliarder euro i 2025.

EU har sat et mål, så landene i 2020 bruger tre procent af BNP på forskning og udvikling. Skal målet nås, kræver det imidlertid, at det først og fremmest er erhvervslivet, der satser mere på forskning og udvikling. Den ny meddelelse viser, at erhvervslivets forskning og udvikling, R&U, er 66 procent levere end i de amerikanske virksomheder og hele 122 procent lavere end de japanske.

Partnerskaber

Den risikovillige kapital skyder de amerikanske virksomheder i vejret. Den europæiske venturekapital er 64 procent lavere.

Lande som Kina og Sydkorea haler ind på Europa. I Kina går det offentlige aktivt med i partnerskaber med de private virksomheder og har udbredt samproduktion med udenlandske firmaer.

Alligevel viser materialet fra Kommissionen også, at det ikke står så galt til på alle punkter for EU-landene. De europæiske forskere publicerer videnskabelige artikler i massevis. 29 procent af artiklerne i de anerkendte tidsskrifter kom fra europæiske forskere, 22 procent fra amerikanske, 17 procent fra kinesiske og fem procent fra japanske.

Asien stormer frem

Det var samtidig de europæiske forskere, der var klart mest citeret. Problemet er heller ikke, at der ikke kommer noget ud af forskningen. I 2007 tegnede både EU og USA 31 procent af de nye patenter, der blev registreret under Patent Cooperation Treaty. Det skønnes imidlertid, at fordelingen i 2020 er, at 18 procent kommer fra EU, 15 procent fra USA og hele 55 procent fra de fem lande Kina, Japan, Sydkorea, Singapore og Taiwan.

EU-kommissionens modtræk er, at der kommer gang i europæiske innovationspartnerskaber. De skal få samarbejde på europæisk, nationalt og regionalt plan mellem private og offentlige virksomheder.

EU’s fonde aktivt med i udviklingen

Der bliver ny fokus på iværksætterstøtte, og der skal helt nye initiativer til, der kan hjælpe med at få finansieret nye initiativer.

Til næste år vil Kommissionen oprette er særligt europæisk designfremmeråd og et nyt europæisk kvalitetsmærke.

Der bliver et større forskningsprogram for den offentlige sektor og social innovation. Socialfonden kan her blive inddraget.

Det offentlige skal være mere opmærksom på at købe innovative produkter og tjenesteydelser.

Og strukturfondene skal som det også hedder i Europa 2020 bruges mere aktivt til at fremme forskning og udvikling.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.