Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU’s fremtid er forskning, udvikling og innovation - men penge ubrugt

09. Jun. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det må være lettere at få penge til projekter for forskning, udvikling og innovation. Bureaukratiet må være mindre, for EU’s fremtid bygger på forskning, udvikling og innovation.

Med en sådan meddelelse sender Europa-Parlamentet fra sin samling i Strasbourg et klart signal om, at EU-Kommissionen må være mere fleksibel, når den tager stilling til projekterne for forskning og innovation og også uddannelse, der hører sammen og er områder, hvor EU ikke følger med de førende områder i verden.

Parlamentet vedtog med stort flertal en midtvejsevaluering af det syvende rammeprogram for forskning og innovation, FP7. Programmet løber fra 2007-2013 og opgørelser viser, at det kniber med at komme af med de 54,6 milliarder euro, der er i programmet, selv om EU i hele sin strategi for vækst og beskæftigelse satser på, at EU og landene øger indsatsen for forskning, udvikling, uddannelse og innovation.

I de første fire år af det syv-årige programs periode blev der kun brugt 6,5 milliarder euro om året. Det betyder, at der ligger 9,6 milliarder euro i gennemsnit og venter på projekter i hvert af de sidste tre år.

Parlamentet beklager også, at der ikke er metoder, der kan bruges til at måle, om pengene rent faktisk bliver anvendt, så de fører til avanceret, teknologisk ny viden. Det vises dog, at de små og mellemstore virksomheder har vanskeligt ved at få projekter op at stå, selv om det netop er de små og mellemstore virksomheder, der er vækst og beskæftigelse i.

Netop de små og mellemstore virksomheder må derfor have større opmærksomhed, og der må være særlig fokus på de projekter, der er for dem.

Der må derfor forenklinger til, men uden, det går ud over sikkerheden for, at pengene anvendes efter formålene, mener parlamentarikerne - uden at vise, hvordan det kan ske.

Programmerne må på samme måde støtte, at EU løser de største problemer som de demografiske udfordringer, sundhedsproblemer, energiforsyning, en bæredygtig udvikling og herunder klimaspørgsmålene.Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.