Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Danmark siger ja til ARTEMIS: EU’s teknologiforskning

14. Sep. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Danmark støtter aktivt EU's fælles teknologiinitiativer (JTI), der er et nyt instrument i EU's politik for at fremme forskning og teknologisk udvikling.

Det fremgår af et notat fra Videnskabsministeriet til Folketingets Europa-Udvalg forud for det kommende ministermøde, hvor fællesforetagende Artemis er på dagsordenen.

ARTEMIS fællesforetagendet foreslås oprettet for en periode, som udløber den 31. december 2017. Ministerrådet vil kunne forlænge denne periode. Fællesforetagendets sekretariat foreslås placeret i Bruxelles, Belgien.

Mål

Etableringen af fællesforetagendet ARTEMIS sigter mod at:

  • fastlægge og gennemføre en forskningsdagsorden for udviklingen af vigtige teknologiområder vedrørende indlejrede computersystemer på tværs af forskellige anvendelsesområder med henblik på at styrke europæisk konkurrenceevne og bæredygtighed og skabe plads til helt nye markeder og samfundsnyttige anvendelsesformål
  • støtte gennemførelse af F&U-aktiviteterne, især ved at give økonomisk støtte til deltagere i projekter, der er udvalgt på grundlag af indkaldelser af konkurrerende forslag
  • fremme et offentligt-privat partnerskab, der tilsigter at mobilisere og samle en indsats fra Fællesskabets side og fra national og privat side, at øge de samlede F&U-investeringer vedrørende indlejrede computersystemer og at skabe samarbejde mellem den offentlige og den private sektor
  • sikre, at forskning og teknologisk udvikling vedrørende indlejrede computersystemer er effektivt og holdbart.

De fælles teknologiinitiativer kendetegner en helt ny måde at tildele europæisk industri betydelig indflydelse på EU's forskningspolitik gennem industridrevne, offentlig-private partnerskaber. JTI’erne er karakteriserede ved, at især industrien, og i et vist omfang de nationale partnere, er mere direkte involverede i udformningen og udmøntningen af programmerne end i de traditionelle rammeprogramaktiviteter.

Hensigten er, at de styrende organer (fællesforetagendet), som vil være drevet af industrikonsortiet bag den konkrete JTI, selv skal stå for forvaltningen af strategisk forskningsdagsorden og tilhørende bevilling. De primære opgaver er i første omgang derfor at fastlægge et arbejdsprogram for det pågældende forskningsområde, udarbejde opslag til at udmønte arbejdsprogrammet og forskningsstrategien samt at evaluere og udvælge projekter til støtte.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.