Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-kommissionen vil gøre det nemmere at oprette forskningsparker

15. Jul. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen har i dag fremlagt et forslag til en fælleseuropæisk lovgivning som grundlag for oprettelse af forskerparker eller større forskningscentre med mindst tre EU-lande som deltagere.

Der er tale om forslag til en såkaldt Rådsforordning, der skal vedtages af de 27 lande efter høring af Europa-Parlamentet.

Forslaget vil give internationale forskerparker, der etableres efter forordningens regler, mulighed for at blive en international organisme, der kan opnå momsfrihed eller andre fordele. Men sådanne European Research Infrastructures, ERI-forskningsenheder, skal opfylde en række regler og opnå godkendelse først.

Kommissionen siger ved fremlæggelsen, at det er medlemslandene, som har bedt om at få en fælleseuropæisk juridisk ramme.

Hverken de enkelte landes lovgivning eller EU-lovgivningen løser de praktiske problemer, hvis store forskningscentre skal etableres og holdes i gang. Det er ikke kun et spørgsmål om finansiering, men også om anvendelse af lovgivning – og om at et fælles forskningscenter bliver til en enkelt og anerkendt juridisk person, som kan handle med fuld retsvirkning.

Kommissionen anslår, at der måske kan blive tale om 35 større forskerparker i de kommende 10-20, hvor Rådsforordningen kan medvirke til, at tingene vil gå stærkere.

Forslaget skal ses som et led i oprettelsen et fælles europæisk forskningsområde med viden som en af de fælleseuropæiske friheder, der skal sikres fuld bevægelighed. Papirerne gentager, at forskningens fremme altid skal ses som et bidrag til Lissabon-processen for vækst og beskæftigelse, der skal gøre EU-landene til den mest konkurrencedygtige økonomi i verden.

Teksten til selve forordningen findes på engelsk, og den angiver baggrunden og henviser til det forudgående arbejde og relevante papirer.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.