Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-lande kan gå enegang om EU-patent

29. Nov. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Syv EU-lande har bedt EU-Kommissionen om at komme med forslag til, hvordan lande kan bruge det såkaldte forstærkede samarbejde til at indføre et EU-patent. EU har i over ti år arbejdet på at få indført regler for et patent, så det bliver lettere for virksomheder at få beskyttet deres nye opfindelser i landene. Hidtil har flere lande imidlertid modsat sig et fælles patent, og nu finder Sverige, Tyskland, Storbritannien, Irland, Holland, Estland og Slovenien, at grænsen for deres tålmodighed er nået.

På det seneste møde blandt EU-landenes erhvervsministre foreslog de, at EU-lande går videre og indfører patentet. Lande, der ikke vil være med, kan så fortsætte med deres egne regler.

Gennem årene har formandsland efter formandsland sammen med EU-Kommissionen forsøgt at få kompromiser. Senest har striden samlet sig om det antal sprog, som skal gælde for patentet. Spanien og Italien har stået fast på, at også deres sprog skulle gælde. Men Kommissionen indsnævrede i sit seneste forslag sprogene til engelsk, fransk og tysk.

Spanien har nu givet sig, og tilbage står Italien, som ene kan nedlægge veto mod forslaget. Derfor bad de syv lande om, at Kommissionen på det kommende ministermøde den 10. december fremlægger tanker om, hvordan de øvrige lande kan gå videre efter Lissabon-traktatens bestemmelser om et forstærket samarbejde. Efter traktaten kan ni lande etablere et sådant som en sidste udvej for at få noget igennem.

EU-Kommissionen vurderer, at det er ti gange så dyrt for en virksomhed at få vedtaget et patent i EU end for en virksomhed i USA, og at det svækker innovationen og konkurrenceevnen. pmhOm Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.