Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Stort flertal af EU-lande parate til fælles EU-patent

13. Dec. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Danmark og 22 andre EU-lande er parate til at gå enegang for at få et fælles EU-patent. Efter et rådsmøde for erhvervsministrene står det klart, at landene agter at benytte muligheden for forstærket samarbejde, så EU-patentet efter over ti års uenighed endelig kommer på plads.

11 lande heriblandt Danmark har direkte underskrevet et papir, der opfordrer EU-kommissionen til at komme med et forslag til, hvordan det forstærkede samarbejde kan bruges. EU-kommissær Michel Barnier ventes allerede i morgen at have et papir færdigt.

Det belgiske EU-formandskab har haft EU-patentet som et af sine høje prioriteter for erhvervsministrenes arbejde. Den europæiske konkurrenceevne halter efter dele af den øvrige verdens, og det gælder også innovationen og markedsføringen af nye produkter. Reglerne for patenter får en del af skylden, fordi det er dyrt at registrere produkter i Europa, da de skal gennem patentmyndigheder i landene.

Det hedder, at det er ti gange så dyrt at få patent på et produkt i Europa end i USA.

Gennem de mange ås arbejde med et fælles patent er en række uenigheder ryddet af bordet, så der til slut kun mangler spørgsmålet om antallet af sprog, der gjaldt for EU-patentet. Det belgiske EU-formandskab lagde på møder i november op til, at engelsk, fransk og tysk var tilstrækkeligt, men især italienerne stod fast på, at det ikke var nok.

På et møde både den 10. og 25. november måtte formandskabet konkludere, at der ikke var den nødvendige enstemmighed blandt ministrene. De 11 lande foreslog derfor, at den sjældent benyttede mulighed for forstærket samarbejde blev anvendt. Til de 11 lande hører ud over Danmark også Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Sverige og Holland.

Spanien og Italien er bekymrede over, at deres landes sprog igen lider nederlag. Michel Barnier sagde efter rådsmødet, at det allerede var sket med tidligere beslutninger, og at tiden ikke var til at rykke 30 år tilbage.

Tjekkiet ønsker at se nærmere på konsekvenserne af at benytte det forstærkede samarbejde, mens Cypern som det sidste skeptiske land håber, at der bliver enighed.Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.