Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-oplæg om samarbejde om forskning – Danmark viser vej

22. Sep. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Danske forskere gør nye opdagelser i både forskningen i malaria og kolera. Sammen med forskere i Tanzania har de ifølge EU-Kommissionen fundet ud af, at myggen, der bærer malariaparasitter, er på retur i forskellige landsbyer. Spørgsmålet er nu, hvorfor 99 procent af myggene er forsvundet. Er de det for altid, eller ”sover” de blot for at vende talstærkt tilbage senere.

Samtidig har danske og amerikanske forskere sammen fundet frem til, hvad der gemmer sig bag det udbrud af kolera, som sendte 300.000 indbyggere på Haiti på hospitalet og førte til over 6.000 dødsfald.

Forskningen er støttet af EU og omtales i denne uge på EU-Kommissionen for forskning og innovations hjemmesiden. Det sker samtidig med, at EU-Kommissionen slår et nyt slag for samarbejde mellem det offentlige og private om forskning, udvikling og innovation, og opfordrer til et generelt samarbejde over grænser for at opnå bedre resultater.

Virksomheder er ofte for små til, at de kan løse opgaver alene, hedder det i en meddelelse fra EU-kommissionen. Samarbejde fører ofte til bedre resultater inden for en række områder, og Kommissionen nævner netop sundhed som et af områderne, en også miljø og klima.

Kommissionen har gennemgået en række pilotprojekter og skitserer en række tiltag, som kan give flere og mere virkningsfulde offentlig-private og offentlig-offentlige partnerskaber.

Hvor det er nødvendigt og nyttigt at indgå partnerskaber på EU-plan, skal de administrative rammer forenkles og smidiggøres, fastslås det i meddelelsen. Flaskehalse og hindringer for grænseoverskridende forskningsprojekter skal ryddes af vejen, og alle partnere, herunder EU-landene og den private sektor, er nødt til indgå langsigtede finansielle forpligtelser for at støtte projekterne. Det hedder blandt andet, at det gælder om:

1 at opbygge en kritisk masse for at sikre, at indsatsen bliver tilstrækkeligt omfattende og vidtrækkende til, at vi kan løfte vigtige samfundsmæssige udfordringer

2 at bevæge sig fra en kortsigtet til en langsigtet strategi

3 at gøre det lettere at udvikle en fælles vision og fastsætte en strategisk dagsorden

4 at bidrage til udviklingen af en programbaseret (i stedet for projektbaseret) strategi for europæisk forskning og innovation; dette vil sikre en bred tilgang, som inddrager alle potentielle partnere

5 at give mulighed for skræddersyede rammer og ordninger for partnerskaberne, der tager hensyn til deres art og målsætninger.

EU-kommissionen peger på en række samfundsmæssige problemer, som et øget samarbejde om forskning og innovation kan give løsninger på. Det er udfordringer som. den aldrende befolkning, virkningerne af klimaændringerne og svindende ressourcer og at skabe vigtige nye muligheder for vækst. De nuværende pres på offentlige budgetter gør det ifølge EU-Kommissionen endnu mere nødvendigt at samarbejde om udfordringerne for at udnytte ressourcer bedst muligt.

Men ofte er udfordringerne for store til, at én medlemsstat eller én virksomhed kan løfte dem på egen hånd, især i betragtning af det nuværende pres på de offentlige budgetter.

Forslag baseret på den fremgangsmåde, der er beskrevet i meddelelsen, vil indgå i en lovpakke fra Kommissionen om "Horisont 2020" , der kommer senere på året.

EU-kommissær for forskning, innovation og videnskab Máire Geoghegan-Quinn, sagde i forbindelse med offent,iggørelsen af meddelelsen, at Europa skal udnytte sine ressourcer bedst muligt, for at vi kan takle udfordringer som forbedret sundhed, mere miljøvenlig transport og modernisering af vores industrielle basis.

- Medlemsstaterne og erhvervslivet må udvise et stærkt, langsigtet engagement i strategiske partnerskaber. Hvis vi kan nedbringe den tid, det tager at få innovative produkter og tjenesteydelser ud på markedet, vil det konsolidere Europas førerstilling og styrke det økonomiske opsving, sagde kommissæren. Pmh og EU-Kommissionen

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.