Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU satser 7 milliarder euro på forskning og innovation

20. Jul. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

En ekstra satsning på syv milliarder euro til forskning og udvikling skal skaffe omkring 174.000 arbejdspladser på kort sigt og næsten 450.000 arbejdspladser de kommende 15 år. Investeringen vil efter Kommissionens skøn også øge væksten med næsten 80 milliarder euro i samme periode.

Forskning, udvikling og innovation har højeste prioritet i EU, og den ny satsning er den største under EU’s syvende rammeprogram for forskning. Pengene vil gå til projekter inden for en lang række af de områder i samfundet, hvor de største udfordringer forventes at ligge. Det gælder blandt andet energi, fødevaresikkerhed, klimaforandringer og også ændringerne i befolkningens aldersmæssige sammensætning, hvor der bliver flere og flere ældre.

Kommissionen søger med udspillet kontakt til over 16.000 universiteter, forskningsinstitutioner, virksomheder og herunder små- og mellemstore virksomheder. EU-kommissær Geoghegan Quinn håber, de vil komme med forslag og finde partnere i et samarbejde om at skabe udvikling.

- Konkurrence om disse midler i hele EU vil bringe Europas bedste forskere og innovatorer sammen med det formål at tackle vor tids største problemer, siger kommissærer i forbindelse med offentliggørelsen af initiativet.

Europa er bagud med nye produkter og patenter i forhold til USA og Japan. Kommissionen satser med investeringen på, at der bliver bygget bro mellem forskning og marked, så innovative produkter, der er levedygtige, også kommer ud på markedet.

Hvor bredt, bevillingerne dækker, fremgår af, at der er afsat 656 millioner euro til sundhedsforskning. Af dem vil 220 millioner euro gå til projekter, der tager den aldrende befolkning op. Til samme emne bruges 240 millioner euro af de 1,3 milliarder euro, der er afsat til informations- og kommunikationsteknologi.

De såkaldt bedste senior- og juniorforskere i EU kan se frem til en bevilling på næsten 1,6 milliarder euro, som Det Europæiske Forskningsråd, ERC, vil stå for administrationen af.

265 millioner euro er afsat til miljøforskning, og til fremme af forskeres mobilitet og karrierer er der afsat omkring 900 millioner euro gennem ”Marie Curie Actions”. Kommissionen satser omkring 20 millioner euro på såkaldte ”european industrial doctorates”, som skal stimulere en iværksætterkultur og samarbejdet mellem universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.