Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Forlig om reformtraktat

19. Oct. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landenes stats- og regeringsledere blev torsdag nat enige om forslaget til EU’s ny reformtraktat, som nu ventes underskrevet på topmødet i december og derefter godkendt i de enkelte landes parlamenter eller ved folkeafstemninger.

Forliget kom dog ikke i hus uden dramatik på en regeringskonference i Lissabon, der fandt sted som optakt til fredagens uformelle topmøde. Både Bulgarien, Tjekkiet, Østrig, Polen og Italien kæmpede for særlige interesser, og først efter timers forhandlinger var der enighed om de sidste krav fra Polen og Italien.

Italienerne fik en ekstra plads i Europa-Parlamentet efter valgene i 2009. Det klares ved, at formanden for parlamentet ikke tæller med blandt de for fremtiden 750 europa-parlamentarikere. Det ekstra sæde satte italienerne sig på.

Polakkerne fik juridisk garanti for, at en gammel uskreven aftale med en mindretalsgaranti står ved magt. Efter den aftale kan et lille flertal ikke gennemtrumfe forslag, der går imod et andets land vitale interesser.

Polakkerne stod hele aftenen også fast på et krav, som var mere uforståeligt for de fleste. Polakkerne krævede, at der blev flere generaladvokater ved EF-domstolen. Generaladvokaterne er dem, der kommer med forslag til domstolens afgørelser. Polakkerne ville have antallet øget, og det fik de så eftertrykkeligt, at der var plads til, at de fik en fast generaladvokat, mens mindre lande må skiftes til at have en af posterne.

Østrig fik gennemført, at de i en fem-årig overgangsperiode, hvor de kan bevare deres kvoter for, hvor mange pladser udlændinge kan optage på de østrigske læreanstalter.

Tjekkiet fik igennem, at medlemslandene kan beslutte, at politiske områder væk fra EU og tilbage til medlemslandene. Det var et nederlag for Kommissionen, at tjekkerne fik det igennem.

Forliget kom i hus efter syv års uvished. På topmødet i Nice i 2000 nåede stats- og regeringslederne frem til en ny traktat efter fire dages forhandlinger og krisemøder. Traktaten løste ikke alle problemer, der ville være efter EU’s udvidelser.

Kommer traktaten helskindet gennem vedtagelserne i alle 27 lande, er EU nu klar til at fungere fuldt ud med de nye lande. Der var da også tilfredshed blandt de europæiske ledere efter aftenens forhandlinger om det, som portugiserne nu håber, man vil kalde Lissabon-traktaten.

Både Kommissionens formand, portugiseren José Manuel Barroso, og Portugals premierminister José Sócrates, sagde torsdag eftermiddag på et pressemøde, at det var vigtigt var vigtigt, at traktaten kom i hus, så EU kunne komme videre med de store spørgsmål som økonomien, væksten, miljøet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.