Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Pres på Brown for referendum

14. Sep. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det britiske LO, TUC, lægger nu pres på regeringen for at få en folkeafstemning om reformtraktaten. Et flertal på TUC’s kongres stemte tidligere på ugen for en folkeafstemning, selv om hverken TUC’s ledelse eller premierminister Gordon Brown anbefalede, at briterne gik til stemmeurnerne.

Et par store fagforbund har længe ført kampagne for, at reformtraktaten kom til afstemning. Fagforbundene henviste til tidligere premierminister Tony Blair, der lovede, at der blev et referendum i Storbritannien.

Gordon Brown har imidlertid afstået fra at forholde sig til kravet og i stedet sagt, at han ville vente og se, hvordan holdningen var på TUC’s kongres. Med afgørelsen på kongressen ligger der nu et direkte pres på Gordon Brown for at få en folkeafstemning, som 80 procent af briterne støtter ifølge en ny meningsmåling.

Tidligere generalsekretær i TUC John Monks, der i dag er generalsekretær for den europæiske fagbevægelse EFS, går ikke en folkeafstemning. Men han finder ifølge BBC, at regeringen selv har bragt sig i den vanskelige situation, den nu befinder sig i. Det skyldes, at regeringen afviser charteret om grundlæggende rettigheder, som er en del af reformtraktaten. Da den blev forhandlet på topmødet i sommer, fik briterne gennemført, at de kunne stå uden for den del af traktaten, der blandt andet sikrede grundlæggende sociale rettigheder.

Storbritannien har tidligere også stået ude for hele det arbejdsmarkedspolitiske afsnit, der lægger op til europæiske forhandlinger mellem parterne og går væk fra enstemmighed på flere arbejdsmarkedspolitiske områder.

Nu siger John Monks til BBC, at det er de britiske arbejdsgivere, der står bag regeringens ny afvisning, og at regeringen dermed selv er skyld i problemerne.


Tæt på en underskrivelse


Alt tyder ellers på, at reformtraktaten er tæt ved at være på plads. Efter udenrigsministrenes uformelle møde i sidste uge hed det, at de mere tekniske spørgsmål er forhandlet så langt, at stats- og regeringslederne burde kunne skrive under på et uformelt topmøde i Lissabon den 18. og 19. oktober.

På topmødet i sommer var der enighed om, at egentlige politiske forhandlinger var afsluttet. Ingen burde nu tage nye spørgsmål op, og dermed var der kun finpudsninger tilbage, som embedsmændene kunne klare.

I kulisserne spøger imidlertid alligevel flere personer og lande, der vækker skræk og gru i EU’s inderste kredse. Det polske tvillingepar har sendt polakkerne til stemmeurnerne den 21. oktober blot to dage efter topmødet. Selv om den polske udenrigsminister Anna Fotyga på mødet i sidste uge forsikrede, at Polen lever op til løfterne fra i sommer og ikke kræver nye spørgsmål op til forhandling, føler ingen sig sikre på de egentlige ledere, tvillingeparret Kaczinski, og hvilke debatter og krav der kommer op under en normalt helt uforudsigelige polsk valgkamp.

Et krav er allerede til debat. Det går på, at Polen følger Storbritannien og står ude for de grundlæggende rettigheder. Det, som de fleste frygter mest, er dog, at polakkerne trods udenrigsministerens forsikringer alligevel igen kræver, at magtfordelingen i rådet tages op. Sådanne krav var tæt på at skabe totalt kaos på topmødet i sommer.

Går alt godt, og stats- og regeringslederne skriver under på det kommende uformelle topmøde i oktober eller senest i december, venter nye udfordringer. Ikke kun i Storbritannien lurer en folkeafstemning. Fogh-Rasmussen-regeringen overvejer også situationen, og i Holland er spørgsmålet til debat for tiden. Et ekspertudvalg har dog meddelt regeringen, at en afstemning efter dens mening ikke er nødvendig. Selv om et flertal i parlamentet alligevel støttede en afstemning, ventes en sådan beslutning at få et flertal imod sig i det hollandske senat.

En ny udfordring er tempoet i de enkelte landes vedtagelse. Hidtil har det heddet, at alt skulle være på plads før valget til Europa-Parlamentet i foråret 2009 og valget af en ny EU-kommission. I det halvår har Tjekkiet formandskabet i EU, og de tjekkiske regering meddeler nu, at den ikke er vild med at få opgaven med at lægge pres på de lande, der er bagefter med ratificeringen.

Tjekkerne ønsker dermed, at tempoet sættes lidt ned, så de enkelte lande får et halvt til et helt år ekstra til at få reformtraktaten på plads. Tjekkiet er sandsynligvis et af de lande, der kan bruge lidt ekstra tid. Modstanden mod reformtraktaten er betydelig i landet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.