Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Juridisk notat om Reformtraktaten og Grundloven

06. Dec. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Justitsministeriet er nu kommet med den redegørelse, som det politiske Danmark har ventet på omkring forholdet mellem Grundlovens krav om folkeafstemning ved afgivelse af suverænitet og Reformtraktaten (som nu kaldes Lissabon-traktaten). Det 143 side lange papir gennemgår udførligt de enkelte bestemmelser i den nye traktat.

Konklusionen er dog klar: "Det fremgår af redegørelsen, at dansk tilslutning til Lissabon-Traktaten efter Justitsministeriets opfattelse ikke indebærer, at Unionen får overladt yderligere beføjelser omfattet af grundlovens § 20.

Justitsministeriet finder desuden, at dansk ratifikation af Lissabon-Traktaten ikke rejser andre spørgsmål i forhold til grundloven".


*

Udenrigsministeriet har samtidig udsendt en redegørelse til Folketinget om indholdet i EU’s nye traktat, Lis­sabon-traktaten. Det 140 sider lange papir er delt i en kort og letlæst gennemgang af Hovedlinierne i og baggrunden for Lissabon-traktaten og en mere detaljeret beskrivelse af de områder, hvor der er sket politiske ændringer.

Den detaljerede beskrivelse gennemgår følgende områder: Forholdet mellem EU og medlemslandene og EU’s mål, værdier og demokrati. I dette afsnit skrives der om Åbenhed, Demokrati og borgerinitiativ, De nationale parlamenters rolle, Charteret om grundlæggende rettigheder og tiltrædelse af menneskerettighedskonventionen.

Desuden findes der beskrivelser om Lissabon-traktatens arbejde med at effektivisere samarbejdet, den økonomiske og monetære politik og EU’s finanser, samarbejdet om retlige og indre anliggender og EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik.

I afslutningen ser Udenrigsministeriet på den politiske betydning af de danske forbehold. Desuden rummer bogen 3 gode bilag i tabelform: Nye og ændrede retsgrundlag -- Nye områder med almindelig lovgivningsprocedure -- Nye områder med kvalificeret flertal.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.