Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

22.10.07 EFS imod indrømmelser i traktat

19. Oct. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den europæiske fagbevægelse, EFS, er imod, at Storbritannien og Polen står uden for dele af charteret om grundlæggende rettigheder. Både Polen og Storbritannien har en opt out fra dele af charteret, og det finder EFS’s generalsekretær, John Monks, yderst beklageligt.

John Monks finder samtidig, at der ikke er 100 procent garanti for, at charteret reelt er juridisk bindende.

- Der er så meget forvirring i spørgsmålet om, hvorvidt det er juridisk bindende. Det bliver i sidste instans EF-domstolens afgørelser, der vil vise det, siger John Monks.

Han finder det også problematisk, at EU’s institutioner har meddelt, at de allerede nu vil agere, som om charteret allerede var trådt i kraft. Men dermed bruger man et charter, som Polen og Storbritannien har undtagelser fra. Det er en forringelse, mener John Monks.

EFS’s hovedbestyrelse vedtog umiddelbart før regeringskonferencen i Lissabon, der torsdag nat førte til den ny traktat, en udtalelse, der anerkender, at der også er forbedringer i traktaten. EFS lægger især vægt på, at den både taler om fuld beskæftigelse som et mål og også, at traktaten taler om en social markedsøkonomi og ikke blot en markedsøkonomi.

Men EFS finder, at det endelige forslag ikke skaber samme juridiske sikkerhed for den sociale dialog mellem parterne. Den var efter John Monks opfattelse bedre sikret i det forfatningstraktaten.

Til gengæld er generalsekretæren tilfreds med, at det offentliges muligheder for at satse på en ordentlig service over for borgerne er styrket. I en protokol understreges ”vigtigheden af tjenester af almen interesse”.

Protokollen slår fast, at offentlige myndigheder har vide grænser for selv at fastsætte, hvordan de vil give borgerne den service, de finder, borgerne har krav på. Servicen skal have et højt niveau både, når det gælder kvalitet, sikkerhed, og priserne skal være, så borgerne kan betale for tjenesterne.

EFS understreger, at EU med den ny traktat kan komme videre med de store problemer og udfordringer, som globaliseringen skaber. Hos modparten, BusinessEurope, er opfattelsen den samme.

BusinessEurope sendte et brev til det portugisiske EU-formandskab før mødet i Lissabon, hvor det understreges, at EU har behov for en ny traktat, der løser de institutionelle problemer. De europæiske arbejdsgivere finder, at åbenhed i investeringspolitikken og udenrigshandelen må sikres. Samtidig peger arbejdsgiverne på, at de europæiske virksomheder må have en fair behandling i landene uden for EU. Protektionisme må væk.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.