Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Ny ramme for EU-indsats mod forskelsbehandling

05. Mar. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder begyndte sit arbejde den 1. marts 2007. 

Det ligger i Wien og afløser det såkaldte racisme-observatorium, der jævnligt har været kritiseret for at løfte pegefingeren mod enkelte EU-landes manglende indsats mod racisme, fremmedhad og forskelsbehandling – også på arbejdspladserne.

Lige nu er racismecentrets hjemmeside ved at blive bygget om til de nye opgaver. EU-Kommissionen har samlet materialer om arbejdet med beskyttelse mod forskelsbehandling på sin hjemmeside.  Det er ikke direkte med forbindelse til det nye agenturs arbejde.

Det ligger fast, at Agenturet ikke har kompetence til at behandle klager, ligesom det heller ikke får kompetence til at vurdere, om et EU-land har undladt at opfylde sine forpligtelser ifølge EF-traktaten. Med andre ord: Der kan ikke blive tale om det, som nogle medlemmer af den danske regering har oplevet som en ubehagelig ”karaktergivning” til enkelte medlemslande, uanset om karaktergivningen var korrekt eller velbegrundet. Det har ikke fjernet kritikken, der stærkest kommer fra de fremmedfjendtlige partier i Europa.

Politisk er opgaverne knyttet til EU’s charter om grundlæggende rettigheder. Charteret er foreløbig vedtaget som en politisk erklæring. Charteret er indeholdt i traktaten om en forfatning for Europa. Se om opgaverne i sammenfattet form nedenfor eller læs hele grundnotatet til Folketingets Europa-udvalg her.

 

Samarbejdet indtil nu

Om det hidtidige samarbejde mellem racismecentret i Wien og det danske Institut for menneskerettigheder kan der læses på instituttets hjemmeside her.

Selve Rådsforordningen, der satte arbejdet i gang, blev færdig i februar 2007. Læs forordningen.

Også i forbindelse med åbningen fremkom den kritik, at menneskerettighedsarbejdet er bedre forankret i Europarådet, og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og at der derfor ikke er behov et særligt EU-agentur. Den kritik har været særlig stærk i Storbritannien.

En del kritik gik på, at Charteret om grundlæggende rettigheder blev stemt ned ved de hollandske og franske vælgeres nej til forfatningstraktaten. Der er flere overvejelser om Charteret skal forblive i forfatningstraktaten, og om det skal have en ny status, men det er vedtaget og forbliver en vedtagelse uanset hvordan det kommer til at gå med forfatningsarbejdet i de kommende måneder.  Læs her på hjemmesiden om arbejdet med forfatningstraktaten.

Åbningen af det nye og styrkede agentur kan ses som en understregning af, at alle medlemslande, trods kritikken af det gamle observatorium, vil fortsætte arbejdet med at indsamle materiale og registrere udviklingen. I de senere år har der faktisk ikke været afgørende forbedringer, når det gælder racisme og fremmedhad i EU's medlemsstater, fremgår det af de senere års rapporter fra  Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad (EUMC).

Som nævnt er det nye agentur er baseret på en såkaldt Rådsforordning, der beskriver baggrunden. Kommissionens oprindelige udspil til forordningen kan læses her.
Det er tydeligt, at kritikken har betydet, at oprettelsen af det nye agentur er blevet meget grundigt forberedt. Hele forberedelsesarbejdet kan læses gennem de links, der her er samlet af EU-Kommissionen.

Forbindelsen mellem de gamle og de nye rammer og arbejdsform tegnes ved, at der foreløbig er den samme leder, Beate Winkler. Om det fortsatte arbejde sagde hun den 2. marts til det østrigske dagblad Die Presse: ”Kerneopgaverne med frembringelse og analyse af data samt udvikling af strategier skal fortsat løses. Indholdsmæssigt bliver det en ny opgave at afgive høringssvar i forbindelse med lovgivning om grundlæggende rettigheder. Dertil kommer arbejdet i offentligheden med at bevidstgøre om rettighederne…”

Der vil være en omkring 50 ansatte og et årligt budget, der skal vokse fra 14 mio € nu til 22 mio € i 2012.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.