Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Ny uenighed om EU’s fremtid

24. Jan. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Debatten om EU’s fremtid og ikke mindst budget fortsatte i weekenden, hvor formanden for Europa-Parlamentet, polakken Jerzy Buzek, og den svenske Europaminister, Birgitta Ohlsson, i forskellige medier så vidt forskelligt på udviklingen.

I et interview med EurActiv sagde Jerzy Buzek, at EU har behov for flere investeringer for at komme over den økonomiske krise. Strukturfondene må styrkes. I Le Monde går Birgitta Ohlsson imidlertid den anden vej. Pengene til EU skal rettes mod det, der virkelig giver en merværdi. De meldinger, der er kommet fra EU-Kommissionen om en revision af budgettet – der taler om en stigning – er skuffende, mener Birgitta Ohlsson.

De to politikere er dog enige om, at alt, der kan øge produktiviteten, skal have mere støtte. Det betyder øget fokus på forskning, udvikling og innovation. Birgitta Ohlsson vil målrette investeringerne mod væksten og er skuffet over de manglende landbrugsreformer. Jerzy Buzek mener, at der er bred enighed om, at der skal ske ændringer i landbrugsstøtten.

Den polske parlamentsformand mener samtidig, at de nationale parlamenter skal inddrages mere i EU-politikken. Han finder, at der er sket forbedringer, så de er tættere på beslutningsprocessen i EU. Men Buzek erkender, at der stadig er et gab mellem borgerne og EU-institutionerne. I den forbindelse taler han mod den liberale gruppe i Europa-Parlamentet, der vil afskaffe civilsamfundets høringsorgan, EØSU, og indskrænke Regionsudvalget. De to udvalg fremmer netop forbindelsen til borgerne.

Netop kontakten mellem EU og de nationale parlamenter kommer til debat i det britiske parlament og afgørelse i de kommende dage. Et forslag fra regeringen skal sikre, at en regering ikke en gang til kan gennemtrumfe ændringer i en traktat, så der bliver taget magt fra Storbritannien og overdraget EU. Samtidig hedder det, at det er Storbritannien og ikke EU, der har det afgørende ord om love, der gælder i Storbritannien.

Buzek går imod den liberale gruppe i Europa-Parlamentet, der ønsker at stoppe flytteriet mellem Bruxelles og Strasbourg. Det har historisk betydning, at parlamentet også er i Strasbourg og har symbolsk værdier. Symboler dropper man ikke sådan uden videre, mener Jerzy Buzek.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.