Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Ny politisk magtkamp i Storbritannien om EU – også tysk opgør

04. Jan. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den britiske premierminister, David Cameron, kan vente politisk modstand fra sine egne konservative, når parlamentet i næste uge tager fat på forslag om det europæiske samarbejde. Selv om Cameron er kendt for sin EU-skepsis og modstand mod at afgive britisk magt til EU, finder konservative medlemmer af parlamentet ifølge blandt andre The Telegraph ikke, at regeringens forslag til et europæisk program er stærk nok. De ønsker det tydeligere fastslået, at parlamentet ikke afgiver mere magt til Bruxelles.

Kritikken af regeringens forslag lyder blandt andet, at det er sminke, der ikke ændrer den grundlæggende usunde hud, og at forslagene samtidig lægger op til en række uklarheder, der kan ende i juridisk tovtrækkeri. Ganske vist hedder det, at der er garanti for en folkeafstemning, hvis Storbritannien skal afgive mere suverænitet til EU. Men de konservative oprørere stiller spørgsmålstegn ved den garanti.

Forslagene lægger op til, at ministre kan afgøre, om det er nødvendigt med en folkeafstemning. Afgørelsen kan indbringes for domstolene, men den proces er efter oprørernes opfattelse besværlig og indviklet at kaste sig ud i.

Oppositionen deler ifølge The Telegraph den opfattelse. Det hedder, at den nyvalgte Labour-leder, Ed Miliband, er enig i kritikken, og at Labour ventes at stemme mod forslagene og for ændringsforslag, der strammer op på programmet.

Fastslår det britiske parlaments position

Et ledende medlem af Labour-gruppen siger, at der ikke er stor afstand mellem Labour og oprørerne inden for de konservative. Frygten er, at forslaget, som det ser ud i dag, kan gøre forholdene værre end hidtil.

Den britiske konservative Martin Howe, støtter i en artikel i Sunday Telegraph, det nuværende forslag. Det sikrer efter hans opfattelse det britiske parlaments magt over EU. Kun lovgivning, der strømmer fra Bruxelles, har effekt i Storbritannien, hvis parlamentet siger god for den. Martin Howe mener, det er nødvendigt at slå det fast i takt med, at mere og mere lovgivning sniger sig ind fra EU, og flere og flere regler kan vedtages med kvalificeret flertal.

Også kansler Angela Merkel har problemer med hård kerne

Mens premierminister Cameron i Storbritannien kæmper mod en hård kerne af EU-kritikere, møder også den tyske kollega, kansler Angela Merkel, ny modstand inden for egne rækker. CDU’s bayerske søsterparti, CSU, har tidligere gjort livet svært for regeringen med krav om stop for afgivelse af magt til EU. Nu kommer kravene op igen.

Denne gang er det udtalelser fra finansminister Wolfgang Schäuble, der bringer sindene i kog. Schäuble talte før jul for en egentlig politisk union i EU i forbindelse med debatten om problemerne i eurozonen. Den tale blev ikke vel modtaget i Bayern.

I FT Deutschland hedder det, at CSU totalt har afvist tanken. CSU’s Hans-Peter Friedrich siger direkte, at en centraliseret økonomisk politik i EU vil være en stor fejltagelse.

Imens stiller et stigende antal tyskere sig tvivlende over for hele det europæiske økonomiske projekt med en fælles møntfod. En meningsmåling i Bild Zeitung i juledagene viste, at 49 procent af tyskerne nu ønsker D-marken tilbage. Kun 41 procent ønsker den bevaret. Over halvdelen af tyskerne er utilfredse med euroen.

Til Handelsblatt siger den tyske erhvervsminister, Rainer Brüderle fra det liberale regeringsparti FDP, at partiet vil være mere på vagt over for det store regeringskoalitionsparti CDU’s linje. FDP er traditionelt stemt for europæisk integration, men har i regeringssamarbejdet ifølge de seneste meningsmålinger mistet den betydelige fremgang, partiet tegnede sig for ved det seneste valg.

Rainer Brüderle finder, at det ikke drejer sig om for partiet at være hele Europas kæledægge, men om at få slået Europas fremtid fast. Når det gælder eurozonen, så må reglerne for eurosamarbejdet overholdes, men de må samtidig forfines og udvides. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.