Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-vismænd: Europa kan blive vedhæng til Asien

17. May. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa bliver kun en central figur i verden, hvis landene samarbejder i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. Udfordringerne, der ligger forude, er alt for store til, at et enkelt land læser dem alene. Og klarer Europa ikke sine egne problemer, har kontinentet ingen rolle at spille i verden. Udviklingen sker i Asien. Europa kan blive et vedhæng, hvis europæerne ikke tager sig sammen.

Det er opfattelsen i den gruppe af vismænd i Europa, som stats- og regeringslederne for et par år siden nedsatte for at se på de europæiske udfordringer. Gruppen, der har den tidligere spanske socialistiske premierminister Filipe Gonzales som formand, spiller ud med en rapport, Projekt Europa 2030, der har klare advarselslamper. Europa står ved et vendepunkt, hvor der er behov for et langt tættere samarbejde, der rækker ud over det politiske. Arbejdsmarkedets parter, borgere og politikere må gå sammen om at løse problemerne, og de er mange.

Gruppen peger på hele den økonomiske krise i hele verden, den aldrende befolkning, klimaændringerne, svigtende konkurrenceevne i Europa, de sociale systemers bæredygtighed, pres på omkostninger og lønninger og en ændring af mønstre for både produktion og opsparing bort fra Europa.

Den nuværende krise bør betyde en opvågning for Europa, mener gruppen. En række af de politiske tanker, der ikke er omsat fuldt ud til konkret politik, må nu komme videre. Det gælder hele spørgsmålet om styringen af Europa. Gruppen har mange paralleller til de tanker, som den tyske kansler Angela Merkel har om, at der skal en klarere økonomisk ledelse til i Europa. Kommer der ikke det, vil EU gå fra krise til krise især, hvos landene hver især forsøger at beskytte sig selv.

Topprioriteten er job og vækst. Medlemslandene har ikke råd til at betale de sociale udgifter uden udsigt til, at folk kommer i arbejde og får egne indtægter. Den menneskelige kapital må fremmest, så den spiller langt mere aktivt med. Uddannelse er igen noget af det, som også gruppen peger på.

Gruppen frikender euroen og eurosamarbejdet for at være årsag til krisen. Men euroen og vækst- og stabilitetspagten var ikke stærke nok til at løse den. De store forskelle mellem landene og landenes økonomier skabte problemer. De ubalancer må der for fremtiden tages hånd om.

Vismændene erkender, at Asien i 2050 vil være førende inden for den ny teknologi. Hvis europæerne ikke tager sig sammen nu, vil Europa langsomt glide ud i en glemslens rolle som et vedhæng til Asien.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.