Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Tidligere fransk udenrigsminister advarer mod føderalisme

29. Jun. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den tidligere franske udenrigsminister Hubert Védrine advarer mod genopståede tanker om føderalisme, han ser i både EU-kommissionen og blandt visse landes politikere. I Le Monde spørger den i brede kredse anerkendte franske socialist, hvad det er for en føderalisme og advarer i den forbindelse mod at lade EU-kommissionen få magt over de nationale parlamentarikere i spørgsmålet om godkendelse af budgetter.

Hvis Kommissionen fik en sådan mulighed for at tage stilling til et lands budget, før det var igennem landets parlament, så ville det være et stort skridt frem mod en form for føderalisme. Borgerne ville aldrig acceptere, at europæiske teknokrater fik en sådan magt, mener Hubert Védrine.

Merkels soloridt

Den tidligere udenrigsminister finder også, at et sådant skridt både ville være ulovligt og række ud over traktaterne.

Den tyske kansler, Angela Merkel, erkender problemet og ønsker da også en ny traktat, der giver EU mere styrke i ledelsen af EU.

Det er en udbredt opfattelse blandt mange, at Merkel her tænker, at det er Tyskland, der reelt vil få magten. Védrine ser da også, at Tyskland har optrådt magtfuld, men afviser, at man kan tale om en almindelig, uacceptabel form for egoisme. For lande har ret til at søge deres egne interesser varetaget. Merkel har her haft særinteresser i spørgsmålet om støtten til Grækenland, som endte med at få den, og i spørgsmålet om en tættere økonomisk ledelse af eurozonen eller af hele EU. Merkel støtter, at der bliver en økonomisk ledelse af samtlige 27 lande.

Merkel ønsker samtidig ikke, at den europæiske bank svækkes. Védrine er enig. Men han finder, at banken i en styrkelse samtidig må ændre sin politik, der i dag har bevarelsen af stabile priser og lav inflation som en hovedopgave. Politikken må være bredere.

Nye fora

Føderalisterne må samtidig holde op med at skelne mellem de forskellige beslutningsmetoder, fællesskabsmetoden og den metode, hvor landene går sammen om at beslutte noget.

Uden at ændre traktater må europæerne vænne sig til, at noget bliver løst i EU eller koordineret, og at andre fora som G7, G8 og G20 også kommer ind på banen.

Selv om Tyskland og Frankrig ofte har forskellige interesser, så ser Védrine alligevel, at de to lande har en særlig rolle i det europæiske samarbejde. Han ønsker ”ægteskabet” genoprettet.

Spanien advarer mod tysk ledelse

Open Europe citerer samtidig den spanske udenrigsminister, Miguel Angel Moratinos, for i det tyske Handelsblatt at advare Tyskland mod at forsøge at gøre en tættere ledelse i EU til sin egen. ”Tyskland kan stille forslag, men landet må stadig have de 27 medlemslandes tilslutning. Tiden, hvor Berlin kunne bestemme alt, er ovre,” mener Moratinos. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.