Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Lønmodtagernes rettigheder op i debatten om Irland

05. Jan. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den irske regering tager i de kommende måneder spørgsmålet om lønmodtagernes rettigheder op med EU-formandskabet og EU-lande. Irland fik på topmødet i december flere garantier for, hvordan Lissabon-traktaten skal forstås. I diskussionerne indgik også, at EU-landene bevarer retten til at have en EU-kommissær. Men endnu har irske politikere ikke set noget papir på, hvad der reelt kom ud af topmødet i Bruxelles, og det bekymrer det irske arbejderparti, der tilhører oppositionen.

Labour-partiets formand, Eamon Gilmore, sagde før nytår, at partiet måtte med i forhandlingerne om de garantier, som Irland kunne få, før Lissabon-traktaten igen kom til afstemning i en ny form. Eamon Gilmore sagde til Irish Times, at det især var lønmodtagernes rettigheder, som partiet ville sikre. I den forbindelse ønskede han fuld sikkerhed for, at charteret om de grundlæggende rettigheder, der er tilføjet traktaten, virkelig giver lønmodtagerne rettigheder, som hverken EU-love om arbejdsforhold eller EF-domstolen i sine kendelser kan stille tvivl om.

- Vi tillægger dette charter stor værdi. Vi så vedtagelsen af charteret som noget, der kunne udvide borgernes rettigheder i EU og give de enkelte borgere adgang til EF-domstolen og understøtte en hel række af rettigheder, sagde Eamon Gilmore til avisen.

Efter EU-topmødet i december sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen på et pressemøde i Bruxelles, at der var fuld opbakning til Irlands ønske om at få bekræftet, at EU tillægger arbejdstagerrettighederne betydning. Men det var også her uklart, hvad der konkret kom ud af mødet.

 

Spørgsmål i Folketinget

Enhedslistens Per Clausen har rejst spørgsmålet med et spørgsmål til udenrigsminister Per Stig Møller. Spørgsmålet lød: Hvordan mener udenrigsministeren, at der konkret kan tages hensyn til de spørgsmål, Irland har rejst vedrørende arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med Lissabon-traktaten?

I svaret fra ministeren før jul hedder det, at ”I forbindelse med Det Europæiske Råd d. 11. – 12. december har den irske regering forelagt en række spørgsmål, som den har ønsket stillingtagen til, herunder arbejdsmarkedsforhold. Ift. arbejdsmarkedsforhold har Irland ønsket en bekræftelse af den vægt, som EU-samarbejdet tillægger arbejdstagerrettigheder. Dette ønske blev – med dansk støtte – imødekommet af et enigt DER. Det efterfølgende arbejde med at udmønte denne beslutning vil skulle afsluttes i løbet af første halvår 2009. En konkret tekst på området ventes udarbejdet under tjekkisk EU-formandskab.”


Skuffelse hos irsk Labour

Efter topmødet udtalte det irske Labourpartis talsmand om europæiske spørgsmål, Joe Costello, at det var skuffende, at Irland kun havde fået vage forsikringer på topmødet om lønmodtagernes rettigheder og hele social- og arbejdsmarkedspolitikken.

- Hvis der ikke er fremskridt i at sikre og garantere lønmodtagernes rettigheder, så kan vi ikke se nogen grund til at have endnu en afstemning, sagde Joe Costello.

Labour-partiet ser lønmodtagernes rettigheder som det store problem og større end de øvrige problemer, som den irske regering har rejst efter irernes nej til Lissabon-traktaten. Eamon Gilmore peger i Irish Times på, at han ikke forstår, hvor også regeringens tilsyneladende bekymring for uddannelse og familieanliggender kommer fra. I stedet peger han på, at det var arbejdsforhold, som en række grupper rejste i debatterne efter det irske nej. Det var om de forhold, der var bekymring.

I den kommende debat vil indgå, at sikringerne kan komme med, når tiltrædelsestraktaten med Kroatien skal vedtages. Det var noget af det, der blev diskuteret på topmødet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.