Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Tvivl om britiske konservatives holdning til EU-afstemning

15. Jun. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De britiske konservative giver forskellige meldinger om partiets holdning til en ny afstemning om Lissabon-traktaten. Hidtil har formanden, David Cameron, stået fast på, at de konservative vil sende traktaten til en afstemning, hvis den ikke er trådt i kraft, når en britisk konservativ regering kommer til magten.

Den konservative ordfører for erhvervsforhold, Kenneth Clarke, siger til Financial Times, at en konservativ regering ikke vil genåbne forhandlinger om Lissabon-traktaten. Til BBC uddyber Kenneth Clarke de konservatives holdning og bebuder, at Lissabon-traktaten vil være fredet i første omgang. De konservative vil i stedet forsøge at få flere politiske områder tilbage til de enkelte medlemslande. Han tænker især på arbejdsmarkedspolitik.

Socialt charter i fare

Briterne stod uden for det sociale charter, som blev en protokol til Maastricht-traktaten og siden kom med i Amsterdam-traktaten, da Labour-partiet havde fået regeringsmagten i 1997. Siden har briterne også under Labour-regeringen kæmpet mod en række forslag til EU-lovgivning. Ændringer af arbejdstidsdirektivet er det seneste, der har mødt britisk modstand.

Kenneth Clarke finder netop, at der er områder af arbejdsmarkedspolitik, som EU har fået for megen magt over.

- Jeg tror, at der er andre medlemslande, som finder, at det er helt legitimt at begynde at drøfte, om noget som en opt-out fra det gamle sociale charter ikke er nogle overvejelser værd, sagde Kenneth Clarke ifølge The Guardian.

Den britiske udenrigsminister, David Miliband, tager Kenneth Clarkes udmeldinger som udtryk for, at partiet er i vildrede om holdningen til en afstemning om Lissabon-traktaten.

Social- og arbejdsmarkedspolitik tilbage til Storbritannien

En talsmand for de konservative påpeger imidlertid, at der ikke er nogen forskel på det, som David Cameron siger, og det, som Kenneth Clarke nu giver udtryk for. Kenneth Clarke taler således om, at Irland har ratificeret traktaten, før de konservative er ved magten. En britisk afstemning kan kun komme på tale, hvis de konservative er ved magten forinden og kalder sin godkendelse af traktaten tilbage, før den er trådt i kraft.

Talsmanden understreger ifølge The Guardian samtidig, at det er et stort punkt for de konservative at ændre på EU’s arbejdsmarkedspolitik.

- Vi har vedvarende gjort det klart, at social- og arbejdsmarkedspolitikkens tilbagevenden til Storbritanniens kontrol vil være et stort mål for en britisk regering, siger talsmanden til The Guardian. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.