Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EFS skuffet over irsk socialt udspil – Professorer advarer

17. Jun. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den europæiske fagbevægelse, EFS, opfordrer EU-landenes stats- og regeringsledere til at stramme op i det forslag, som den irske regering har lagt frem om garantier for et socialt Europa. Forslaget går ikke langt nok og sikrer ikke de faglige interesser, mener EFS.

I et brev til stats- og regeringslederne før EU-topmødets start i morgen eftermiddag hedder det, at forslaget, som EFS opfatter det, ikke giver den tryghed, det burde. Det kan tværtimod kun øge den bekymring, som lønmodtagerne har overalt i Europa under krisen og dens følger.

EFS peger samtidig på de domme, som EF-domstolen har afsagt om forhold på arbejdsmarkedet. Dommene gælder forholdet mellem det indre marked og lønmodtagernes rettigheder. EFS peger på, at der er behov for en ændring af udstationeringsdirektivet, så det står klart, at udstationerede skal følge mindst de regler, der er i landene.

EFS opfordrer til, at topmødet genovervejer situationen og kommer ud med noget, der er til fordel for et socialt Europa.

Juridiske eksperter støtter det sociale Europa

EFS står ikke alene i bekymringen over udviklingen på det europæiske arbejdsmarked. 130 anerkendte eksperter i social- og arbejdsret har også sendt et brev til EU-landenes ledere. I en deklaration hedder det, at de er bekymrede over retlige, økonomiske og politiske udvikling.

Eksperterne, der blandt andet tæller en række professorer fra britiske universiteter, peger ligesom EFS på EF-domstolens afgørelser. De har skabt alvorlige problemer for en effektiv beskyttelse af lønmodtagernes rettigheder, hedder det.

Eksperterne opfordrer stats- og regeringslederne til at garantere klare, utvetydige og retligt bindende bekræftelser af de grundlæggende rettigheder for lønmodtagerne og deres repræsentanter.

Det hedder, at de grundlæggende rettigheder for lønmodtagerne og deres repræsentanter ikke må være underordnet det indre markeds friheder og konkurrencepolitikken. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.