Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Irland kan stemme igen – men gør irerne det?

28. Nov. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De irske vælgere kan stemme igen om det samme forslag til Lissabon-traktaten, som de tidligere sagde nej til. Et udvalg under det irske parlament siger god for, at forfatningen ikke hindrer en ny afstemning om samme forslag.

Alligevel stiller både flere medier og politikere spørgsmålstegn ved, om den irske regeringsleder Brian Cowen på topmødet om to uger fortæller de øvrige landes stats- og regeringsledere, at en løsning på Lissabon-traktatens blokering er en ny afstemning. The Economist peger på, at Irland er ude i den værste økonomiske krise i lang tid. Ledigheden stiger, og væksten daler, så Irland for første gang i 25 år kan opleve direkte økonomisk tilbagegang. Vil den i forvejen upopulære Brian Cowen i den situation få opbakning til en traktat, som støder adskillige irere?

Meningsmålinger viser ganske vist, at der nu er flertal for Lissabon-traktaten i befolkningen. Ifølge Financial Times siger den seneste måling 43 procent for og 39 procent imod. Men målinger siger også, at der stadig er stor modstand. Hver tredje irer tror, at traktaten fører til en europæisk hær, og at Irland må opgive sin politik med forbud mod aborter.

Ifølge Irish Times lægger rapporten fra udvalget op til tre muligheder: At Irland holder en afstemning igen, at parlamentet godkender Lissabon-traktaten, eller at Irland simpelt hen holder en afstemning om irsk medlemskab af EU.

Hvis Irland ikke ratificerer traktaten, er der også tre muligheder: Lissabon-traktaten bliver genforhandlet, landene fortsætter under Nice-traktaten, eller at EU udvikler sig i to hastigheder med Irland i bagtroppen.

En måling siger, at der er stort flertal blandt irerne, hvis det hedder, at Irland må forlade EU ved endnu et nej. Men der er også advarsler, at trusler virker modsat, og at irerne vil stemme nej, hvis de føler sig truet.

Brian Cowen var i går i Finland, hvor han diskuterede situationen med den finske statsminister Matti Vanhanen.

Afgørende spørgsmål for irerne er ud over abortspørgsmålet og irsk neutralitet også, at Irland kan føre sin egen afgiftspolitik og fortsætte med lave erhvervsskatter. Dertil kommer, at irerne kræver at beholde en EU-kommissær. Irerne frygter, at de store lande sætter sig på Kommissionen, hvis ikke alle lande har en kommissær.

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.