Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Irsk oplæg til EU-topmøde uden garantier for faglige rettigheder

17. Jun. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den irske regering kræver garantier for, at rettigheder, friheder og principper i EU’s charter for grundlæggende rettigheder gælder juridisk. Men det oplæg, som irerne har sendt til de øvrige 26 EU-lande før EU-topmødet starter i morgen, har ikke noget punkt om, at lønmodtagernes rettigheder tæller mere end hensynet til det indre marked. Det var ventet ikke mindst fra faglig side, men også fra socialister i Europa-Parlamentet, at irerne ville komme ind på det punkt.

EU-topmødet drøfter i morgen aften den irske bekymring for Lissabon-traktaten og ventes fredag at vedtage et sæt konklusioner, der blandt andet giver irerne en række garantier for, at EU ikke blander sig i den irske neutralitetspolitik, abortpolitik og skattepolitik. Men irerne ønsker også garantier på det sociale område, før regeringen sender Lissabon-traktaten til afstemning, efter et flertal tidligere har forkastet den.

Den irske og europæiske fagbevægelse har talt for, at de irske garantier også sikrede, at de faglige rettigheder som konfliktretten blev omtalt i garantierne til Irland. Efter flere afgørelser ved EF-domstolen finder fagbevægelsen, at der er tvivl om de faglige rettigheder. Derfor pressede den europæiske fagbevægelse tidligt på for at få et socialt kapitel i traktaten. Kapitlet skulle sikre, at de fagligere rettigheder ikke kom i klemme, når den fri bevægelighed og retten til at udføre tjenesteydelser i andre lande blev udnyttet.

Det oplæg, som irerne er kommet med, samler en række sociale og arbejdsmarkedsmæssige punkter i traktaten uden direkte at tage det ømtålelige emne op om den fri bevægelighed og forholdet til de faglige rettigheder som konfliktretten.

Tjenester af almen interesse fastlægger landene selv

Det hedder, at Det Europæiske Råd bekræfter, at EU er tæt forbundet med sociale fremskridt og beskyttelsen af lønmodtagernes rettigheder.

Papiret kommer også ind på den offentlige service og bekræfter, at den er et vigtigt middel til både social samhørighed og samhørighed mellem de forskellige dele af landene. Både uddannelse og sundhed bliver nævnt som noget, medlemslandene har ansvar overfor. Også de regionale og lokale myndigheders rolle bliver omtalt med vægt på den rolle, de har for de tjenester, der har almen interesse. Irerne vil have det slået helt fast, at landene selv har det fulde ansvar for opgaver, som ikke involverer økonomiske interesser, de såkaldte tjenester af almen interesse.

Traktaten siger, at EU bygger på en social konkurrencedygtig markedsøkonomi. Det ønsker irerne bekræftet i en irsk løsning, der også taler om fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, kamp mod social udelukkelse og diskriminering.

Stadig britisk modstand

Selv om de irske forslag blot opremser, hvad der gælder i Lissabon-traktaten, hersker der stor forvirring, før stats- og regeringslederne samlet tager fat på drøftelserne. Irerne kræver erklæringen formuleret, så den senere kan komme med i en ændring af traktaten. Den britiske premierminister, Gordon Brown, står fast på, at den irske erklæring ikke kan komme med som en protokol, for det vil åbne for en debat i det britiske parlament.

De britiske konservative er imod Lissabon-traktaten og ønsker stadig, at vælgerne får mulighed for at stemme om den. Opinionsmålinger viser, at de konservative står til vinde et kommende valg i Storbritannien. Det er derfor uvist, hvad udfaldet bliver, hvis det britiske parlament får mulighed for at tage stilling til en ændring af traktaten, hvis den irske løsning skal ind i den.

Gordon Brown talte ifølge Irish Times mandag med den irske premierminister, Brian Cowen. Det ventes, at de fortsætter drøftelserne under separate møder før og under topmødet. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.