Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Irsk løsning på Lissabon-traktaten på vej – spansk bombe

19. May. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landenes udenrigsministre vendte Lissabon-traktaten og den irske godkendelse på deres rådsmøde i Bruxelles uden at drøfte de punkter, som Irland vil have garantier for. Men ifølge irske dagblade fik den irske udenrigsminister at vide, at han skal komme med en dato for en irsk afstemning, når EU-landenes ledere mødes om en måned. Her bliver Lissabon-traktaten og det irske spørgsmål et af hovedpunkterne.

Til gengæld kom den spanske udenrigsminister, Miguel Angel Moratinos, med en bombe, da han ifølge det spanske dagblad El Mundo, krævede en garanti for, at Spanien får 54 medlemmer af Europa-Parlamentet, når Lissabon-traktaten træder i kraft. Ved valget i begyndelsen af juni vælger Spanien kun 50, fordi valget foregår efter Nice-traktatens regler

Den spanske udenrigsminister vil have sagen taget op på topmødet i juni og åbner dermed for en helt debat om traktaten.

En måned før EU-topmødet er det stadig ingen tekster på de garantier for, at Irland kan opretholde sin suverænitet i skattepolitik, etiske spørgsmål som abort og forsvar. Irland ønsker også sociale garantier, men det er stadig uklart, på hvilke områder Irland ønsker traktaten forklaret. De sociale spørgsmål blev debatteret, før irerne sagde nej til traktaten.

Den irske fagbevægelse står bag den europæiske fagbevægelses krav om garantier for, at hensynet til det indre marked og den fri bevægelse ikke står over faglige rettigheder og også en revision af et direktiv om udstationering..

Irland var blandt de første lande, der åbnede for den udenlandske arbejdskraft, og folk fra de nye EU-lande strømmede til Irland. Fagbevægelsen ønsker sikkerhed for, at det ikke fører til social dumping. Det ventes i Bruxelles, at der kommer en tekst om det i den irske løsning.

Det tjekkiske EU-formandskab, Ministerrådets sekretariat med den juridiske tjeneste i spidsen og irske embedsmænd arbejder på at formulere tekster, før der bliver intense drøftelser med de enkelte EU-lande før topmødet.

Den irske Europaminister, Dick Roche, sagde efter udenrigsministrenes møde til Irish Independent, at det bliver en hård måned, men han håbede på en løsning. De seneste meningsmålinger viser, at der nu er en pænt flertal for traktaten, og det viste, at vælgerne forstod den økonomiske vigtighed af at være i Europas hjerte.

- Alles øjne i Europa er rettet mod Irland, sagde han.

Udenrigsminister Per Stig Møller sagde på et pressemøde efter udenrigsministrenes samling, at det er helt afgørende, at man finder tekster, som Irland kan acceptere. Var der enighed på topmødet om en måned, så mente han, at så var der ikke problemer med tidsplanen.

Den nyudnævnte tjekkiske Europa-minister, Stefan Fule, sagde ifølge Irisk Times, at man var helt klar over, at garantierne var vigtige for den irske befolkning.

- De skal være robuste nok for at rydde den irske befolknings bekymring af vejen, sagde Stefan Fule.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.