Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Irere nærlæser EU-traktat i søgen efter faglige rettigheder

12. Jun. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den irske regering nærlæser stadig Lissabon-traktaten for at finde punkter, der giver lønmodtagerne faglige rettigheder. Irerne lægger tilsyneladende op til, at de kan løse de irske lønmodtageres bekymring for Lissabon-traktaten ved, at alle punkter i traktaten om lønmodtagernes rettigheder bliver samlet i et stykke papir, som viser betydningen af rettighederne. Irerne vil ifølge diplomater i Bruxelles samtidig have juridisk garanti for, at rettighederne er sikret.

Et endeligt papir med de irske oplæg lader dermed vente på sig. EU-landenes ambassadører fik heller ikke fredag forslag til, hvilke garantier Irland kan få på flere politiske spørgsmål, så irerne igen kan stemme om Lissabon-traktaten. De øvrige irske krav til garantier er, at Irland stadig kan føre sin egen abort- og familiepolitik, bevare sin neutralitet og selvstændige skattepolitik.

Det var ventet, at et papir allerede ville ligge parat, før de 27 landes EU-ambassadører mødtes onsdag. Det gjorde det ikke. Heller ikke til et nyt møde i dag var papiret klar. Det ventes endog ikke, at udenrigsministrene får noget på bordet mandag på deres møde i Luxembourg. Her forbereder de ellers mødet i Det Europæiske Råd for stats- og regeringslederne torsdag og fredag, hvor det irske problem er et af hovedpunkterne. Det ventes, at der mandag kun bliver en diskussion af det irske problem..

Først på et møde for EU-ambassadørerne tirsdag ventes irerne således at præsentere deres oplæg, efter de i flere uger har haft kontakt til de enkelte lande og under det tjekkiske EU-formandskabs ledelse forsøger at få landene til at slutte op om en løsning.


Polsk og britisk frygt for yderligere faglige rettigheder

Lissabon-traktaten har en række henvisninger til de faglige rettigheder. Allerede i præamblen bekræftes den betydning, som de grundlæggende arbejdsmæssige og sociale rettigheder har for samarbejdet. Det er sådanne punkter, irerne ønsker samlet.

Rettighederne gentages i et afsnit i traktaten om social- og arbejdsmarkedspolitikken og er nævnt flere andre steder. Traktaten har også en henvisning til charteret for de grundlæggende rettigheder, der blev ændret under forhandlingerne om Lissabon-traktaten.

Netop det charter var en del af det oprindelige forslag til en forfatningstraktat, men kom ikke med som en del af Lissabon-traktaten. Især Polen og Storbritannien modsatte sig det. De to lande har endog i en protokol til traktaten en sikkerhed for, at charteret ikke har nogen betydning for forholdene i Polen og Storbritannien, og at EF-domstolen og andre ikke kan bruge charteret mod landenes love, regler eller politiske forhold.

Derfor har især Polen og Storbritannien ifølge diplomater i Bruxelles stået fast på, at en irsk erklæring ikke må være føre til yderligere rettigheder for lønmodtagerne.

Da Irland tilsyneladende ønsker juridiske garantier, kan der ventes en hård debat på EU-topmødet.


Europæisk fagbevægelse ikke tilfreds

Den europæiske fagbevægelse, EFS, har længe søgt at få netop en protokol med ved en revision af traktaten. Protokollen skal sikre, at de faglige rettigheder ikke bliver underlagt andre rettigheder i traktaten som den fri bevægelighed for lønmodtagere og retten til at arbejde i andre lande.

EFS og også den irske fagbevægelse presser på for netop at få sikkerhed for, at de faglige rettigheder til for eksempel at kræve overenskomst og konflikte ikke bliver underlagt andre rettigheder.

Det var ikke muligt i dag at få en kommentar fra EFS’s generalsekretær, John Monks, men det hedder i EFS, at det ikke vil være tilfredsstillende med blot en samling af punkter med faglige rettigheder i traktaten og en understregning af, at det skal tages alvorligt.

EFS ønsker en generel juridisk garanti for, at de faglige rettigheder er sikret og ikke kan komme i konflikt med det indre markeds rettigheder. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.