Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Polen fjerner tvivl og godkender Lissabon-traktaten

04. Apr. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Analyse af Poul Erik Hallstein

Det polske parlament har foretaget den endelige godkendelse af Lissabon-traktaten. Efter et politisk opgør, der skabte tvivl om Polens godkendelse af traktaten, er landet nu blandt den første håndfuld lande, som er på plads.

Dermed er det stadig Irland, der med krav om en folkeafstemning skaber størst spænding om traktatens skæbne. Men Irland skal have ny premierminister inden folkeafstemningen, og det vurderes som positivt for et muligt irsk ja.

I Polen har den nye regering ledet af den pro-europæiske Donald Tusk trukket det længste strå i et opgør med præsidentens euroskeptiske parti - Lov Og Orden, der kun ville levere de nødvendige stemmer i nationalforsamlingen, hvis de grundlæggende rettigheder blev sat i en evig polsk parentes. En trussel om folkeafstemning fik ratifikationen igennem og uden forbehold for de grundlæggende rettigheder, der også gælder arbejdstagerrettigheder.

Der er andre politiske spørgsmål, som udsætter ratifikationen i andre lande. Foreløbig er det kun Frankrig, Ungarn, Malta, Rumænien, Slovenien og nu Polen, som er færdige med traktatens endelige godkendelse i form af ratifikation efter de regler, der gælder i de enkelte EU-lande.

Tænketanken European Policy Centre i Bruxelles følger ratifikationsprocessen tæt og har en oversigt, der jævnligt opdateres. Den findes her på engelsk. Denne artikel på Fagligt.eu vil også blive opdateret, når der foreligger nyt fra et eller flere lande.

Da ratifikationsprocessen blev sat i gang i de 27 lande umiddelbart efter Lissabon-traktatens underskrivelse i Lissabon i december 2007, blev der i alle cirkler fokuseret mest på folkeafstemninger som de farlige snublesten. Foreløbig er der kun fastsat folkeafstemning i Irland den 12. juni.

Den politiske analytiker Sara Hagemann fra European Policy Centre sagde tidligere, at man i det irske tilfælde ikke kan tage noget for givet. Hun mener, at den største usikkerhed ved den irske afstemning knytter sig til den støtte, irske nej-folk vil få udefra.

Nej-folk fra mange lande har allerede bebudet deres deltagelse i Irland. Hun er overbevist om, at det bliver en farverig valgkamp med indspil fra mange lande og partier.

Men nu er det imidlertid vurderingen i EPC, at det går bedre i Irland, fordi premierministeren går sin vej i maj. Han træder tilbage efter knap 11 år i embedet. Den 57-årige Ahern har været under pres i en korruptionssag. Men han nægter at have gjort noget ulovligt. Ved at gå nu hindrer han, at afstemningen bliver et spørgsmål for eller imod hans optræden i en betændt politisk sag.

Presset udefra kan dog stadig medvirke til et nej, men bliver den udenlandske nej-dosering for voldsom, bliver irerne immune over for den slags og stemmer ja, er den generelle opfattelse.

Irland er usikker, også fordi meningsmålingerne stadig har den altovervejende del af vælgerne som ”ved ikke endnu”.

Det afgående medlem af Europa-Parlamentet, Jens-Peter Bonde fra JuniBevægelsen, har under en tale kastet en usædvanlig glød på det irske bål ved at fremhæve, at den irske abortlovgivning kan blive underkendt af EF-domstolen. På hans hjemmeside bekræftes udsagnet: ”Abort kan også blive afgjort i EU”.

Læs her.

Irland har en protokol med traktatstatus, men Bonde hævder, at protokollerne kan underkendes af domstolen. Med denne juridiske tilgang har han sendt sit budskab til de irske katolske abortmodstandere: Hvis I vil fastholde abort-forbuddet så stem nej.

Sara Hagemann siger meget apropos, at det bliver farverigt i Irland, inden vi kender afgørelsen.

Men ratifikationsprocessen knaser andre steder end Irland og Polen.

I Finland kræver Ålands hjemmestyre at få snus tilladt, ellers blokerer de. Det er en hidtil udset forfatningskonflikt, som Ålandsøernes svensksindede og snustyggende folk måske kan bruge til indrømmelser ved at forsinke, men næppe til at standse traktaten.

I Slovakiet har den EU-positive opposition afvist at levere stemmer til Lissabon-traktaten, så længe regeringen opretholder et forslag til en meget restriktiv presselov. Oppositionen er udvandret fra tre afstemninger, så traktaten ikke fik stemmer nok.

I London er premierminister Gordon Brown, New Labour, under pres fra både konservative og nogle af sine egne for at få en folkeafstemning. Et stort mindretal i Overhuset stemte nej til traktatens godkendelse, men foreløbig er sagen på sporet. Usikkerheden bliver mindre og mindre, også fordi de liberale i Underhuset er ombord.

Sveriges S-leder, Mona Sahlin, har underhånden forsikret en række lande om, at Socialdemokraterne i Riksdagen vil levere de nødvendige stemmer til godkendelse.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.