Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Usikkerhed om Lissabon-traktaten næsten væk - men det tager tid

05. May. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Danmark blev det 10. land, der godkendte Lissabon-traktaten lige efter, at Portugals parlament med et stort flertal gjorde det samme.
Men dermed er der endnu lang vej, før traktaten er i hus. Af de store lande har kun Frankrig godkendt den endeligt. I andre er der stadig større eller mindre formaliteter, der skal på plads, før traktaten kan træde i kraft.

Italien har et nyt parlament, men ingen regering og ingen køreplan for, hvornår Lissabon-traktaten skal endeligt godkendes i et parlament med Silvio Berlusconi som ny dirigent. Og der er andre lande, der kan få det til at trække ud med den endelige godkendelse til sidst på året.

Den største usikkerhed knytter sig fortsat til Irland, der har en folkeafstemning den 12. juni. Med en ny og mere populær regeringschef er der udsigter til, at folkeafstemningen bliver et ja, men intet er givet, og opinionsmålinger giver ikke noget klart billede.
I forrige uge viste en måling, at 35 procent at vælgerne ville stemme for, 31 procent var imod traktaten og hele 34 procent havde ikke taget stilling endnu.

Usikkerheden sætter spor på EU-politikken. De irske bønder frygter for udviklingen i landbruget og de forhandlinger i WTO, der foregår om en ny frihandelsaftale. Irerne frygter, at EU giver efter i landbrugsspørgsmål for at få en aftale i hus.

EU-kommissær Peter Mandelson udtalte i sidste uge, at han forstod de irske bønders bekymringer, men fandt stadig, at Irland ville have fordel af åbne markeder også inden for landbruget. Men det har ikke overbevist de irske bønder.

Også andre steder er der usikkerhed. I Tyskland godkendte Bundestag traktaten med hele 515 stemmer for og blot 58 imod. Nu kommer den formentligt op i Bundesrat den 23. maj, hvor den også ventes at gå glat igennem. Men nye problemer er dukket op, idet traktaten formentlig også skal gennemgås af den særlige tyske forfatningsdomstol for at få fuld klarhed over, at den ikke strider mod den tyske forfatning.

I Tjekkiet skal forfatningsdomstolen også se på den. I Tjekkiet er der samtidig en betydelig modstand mod traktaten, men en meningsmåling viste for nylig, at et flertal af tjekkere mener, at parlamentet bør godkende traktaten.

I Holland ønsker parlamentet, at der er 100 procent vished for, at traktatens nye indflydelse til de nationale parlamenter også er reel. Hollænderne vil have styrket samarbejdet i det særlige udvalg for nationale parlamentarikere, COSAC, så det bliver her, at de nationale parlamentarikere tager stilling til, om der er behov for nye EU-regler, og at forslagene ikke strider mod landenes egne beføjelser.
Heller ikke Sverige har godkendt traktaten, men ventes at bruge resten af året på arbejdet.

Litauen har valg i oktober og håber at blive færdig lige før valget. Men når man det ikke, kan det tage tid, før et nyt parlament godkender den.

De ti lande, der har traktaten på plads, er: Danmark, Portugal, Ungarn, Malta, Slovenien, Frankrig, Slovakiet, Polen, Bulgarien og Rumænien.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.