Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Tyskland opgiver kontrol med EU-Domstolen – Svensk EU-konflikt

26. Aug. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den tyske forfatningsdomstol lægger op til en blød landing i en konflikt med EU og EU-Domstolen. I en kendelse fra i dag hedder det, at en kontrol med de europæiske afgørelser kun kommer på tale, når de europæiske institutioner overskrider deres kompetencer i betydelig grad.

Tidligere har retten afgjort, at EU efter princippet med begrænset enekompetence kun må handle, når medlemsstaterne har givet EU kompetence til det. Det skabte tvivl om, hvorvidt domstolen så sig hævet over EU-Domstolen og agtede at overvåge sager og stille sig i vejen for yderligere europæisk integration.

Nu trækker forvaltningsdomstolen imidlertid i land og slår fast, at det kun er i helt klare og åbenlyse sager, hvor der er klare stridigheder om kompetencen, at en kontrol med afgørelser kommer i betragtning.

Den svenske rigsdag går imod regeringen og EU-kommissionen

Er der opblødning i den tyske EU-kritik, lægger den svenske rigsdag derimod op til en anden konflikt. Rigsdagens finansudvalg går imod regeringen og afviser et forslag fra EU-kommissionen, der kan tvinge Sverige til at låne penge ud til finansiering af andre landes bankgarantier for deres kunder.

Forslaget er en del af EU’s bankpakke og bliver behandlet af medlemslandenes parlamenter. Sverige er kommet langt med behandlingen. Tirsdag viste det sig, at der var enighed mellem oppositionen og regeringspartierne i finansudvalget om, at Sverige skal gå imod forslaget.

- Nu må vi arbejde på alle måder for at få stoppet EU-kommissionens forslag, siger Sonia Karlsson, S, til den svenske Europaportalen.

I den ny EU-traktat har de enkelte landes parlamenter indflydelse. De kan ikke ændre et forslag. Men en tredjedel af parlamenterne kan fastsætte, at EU-kommissionen må tage et spørgsmål op igen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.