Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Tyske regeringer får frie hænder i EU-sager

19. Aug. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Tyskland kom i dag et stort skridt længere på vejen til endeligt at godkende Lissabon-traktaten. Godkendelsen har været på stand by, efter den tyske forfatningsdomstol tidligere på sommeren sagde, at det tyske parlament havde for lidt at sige i EU-politikken. En ny aftale mellem de største tyske partier fastslår imidlertid, at regeringen har frie hænder, når den handler uden for Tyskland. Men Forbundsdagen må have adgang til alle relevante dokumenter, og regeringen må stå til ansvar for, hvordan den agerer.

Det var CDU’s søsterparti i Bayern, CSU, der i første omgang fulgte op på forvaltningsdomstolens afgørelse. Partiet stillede 14 krav, der måtte indfris til større magt til de parlamentariske samlinger, Forbundsdagen og Forbundsrådet. CSU’s Hartmut Koschyk siger til Deutsche Welle, at det i aftalen står fast, at de nationale magtcentre bliver beskyttet i EU.

Det står imidlertid lige så fast, at CSU ikke fik sine krav igennem hverken til parlamentariske konsultationer, før den tyske regering indgik aftaler, eller til en øget brug af afstemninger. Den konservative regeringbloks parlamentariske leder, Norbert Roettgen, siger således også til Deutsche Welle, at aftalen end ikke opfylder forfatningsdomstolens krav.

- Vi er nu nået frem til en aftale, der er retligt bindende og lagt mere vidtfavnende, siger Norbert Roettgen.

De største fem partier er enige om, at regeringen skal informere parlamentet fuldt ud og så tidligt som muligt om de anliggender, der er oppe i det mellemstatslige EU-samarbejde. Partierne understreger dermed, at EU-samarbejdet er mellem nationer. Men de siger også, at der ikke må lægges bånd på regeringens ageren i det samarbejde, og heller ikke i dens ansvarlighed inden for de tyske grænser.

Aftalen kommer nu op i det tyske underhus, Bundestag den 8. september og overhuset, Bundesrat, den 18. september, så lovgivningen er på plads, før det tyske valg den 27. september.

Ud over Tyskland mangler Irland, Tjekkiet og Polen stadig at ratificere traktaten. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.