Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Tysk kompromis på vej om overvågning af EU-forslag

14. Aug. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Tyske lokalpolitikere søger et kompromis med politikerne på landsplan om kontrollen med EU-politikken. Både CDU, søsterpartiet i Bayern, CSU, og socialdemokraternes SPD i delstaterne presser på for at få et overvågningsorgan, der følger EU-politikken. Det tyske overhus, Bundesrat, får retten til at overvåge udviklingen, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Bladet finder, at der for første gang er grundlag for en vis optimisme, før det tyske parlament den 26. august diskuterer forslag til kontrol med EU-politikken. Debatten om EU-politikken kom, efter den tyske forfatningsdomstol i foråret fastslog, at Lissabon-traktaten ikke giver det tyske parlament tilstrækkelig magt over udviklingen, og at EF-domstolen ikke blot kan tilsidesætte tysk politik.

Det forudses, at både forbundsdagen, Bundestag, og Bundesrat får mulighed for at trække i nødbremse, hvis forslag på kriminalområdet og politisamarbejde bryder med afgørende tyske traditioner på områderne.

Det bayerske CSU fører an i slaget om kontrollen med den tyske EU-politik. CSU har tidligere krævet, at den tyske forfatning bliver ændret, så det står klart, at den tæller mere end Lissabon-traktaten. Partiet har også krævet, at erklæringer fra parlamentet i EU-sager er bindende for regeringen undtagen i spørgsmål om udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Både CDU, SPD, de frie demokrater, FDP og også de grønne har hidtil været imod CSU’s krav. En talsmand for de grønne siger imidlertid nu, at partiet nu er på linje med CSU i krav om en bedre kontrol i parlamentet med EU-politikken.

Formanden for CSU’s nationale komite, Peter Ramsauer, siger nu til de tyske medier, at der må findes et kompromis, så der bliver en bedre kontrol med regeringens politik i EU, og at det tyske parlament må have mere at sige, men at regeringen også må have en frihed i forhandlingerne i EU.

Flere aviser ser det som udtryk for, at parlamentet generelt ikke får en egentlig generel vetoret i forhold til EU-beslutninger. Debatten kan måske mere tages som udtryk for, at Tyskland er på vej til en form for dansk løsning, hvor regeringen får mandat til sin holdning til konkrete forslag af Folketingets Europa-udvalg før Ministerrådsmøder, men med en vis manøvrefrihed.

Efter debatten i Bundesrat den 26. august er håbet, at der kan komme en afstemning den 8. september i Bundesrat og en endelig afgørelse i Bundesrat den 18. september, så sagen er afgjort inden det tyske valg. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.