Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

12.10.11 EU åbner forhandlinger med Montenegro om optagelse

12. Oct. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-Kommissionen åbner nu for, at Montenegro kan optages i EU. I den årlige rapport om fremskridt i kontakterne med ansøgerlande hedder det, at Montenegro har gjort store fremskridt på syv undersøgte områder og nu er parat til egentlige forhandlinger.

Det hedder dog samtidig, at det er nødvendigt, at Montenegro fortsætter reformer på afgørende områder som bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet og også fremme bekæmpelsen af diskrimination.

Kommissionen roser Montenegro for at fremme markedsøkonomien og den økonomiske stabilitet og også stabiliteten i banksektoren samtidig med, at der er sikret et rimeligt skattegrundlag. Men Kommissionen efterlyser fortsatte strukturreformer og kontrollen med de offentlige finanser.

Til strukturreformerne hører også privatiseringer og en åbning mod de øvrige lande på Balkan, EU og EFTA-landene.

Montenegro søgte optagelse i slutningen af 2008 og fik kandidatstatus to år senere.

Serbien får kandidatstatus

Spørgsmålet om optagelsesforhandlinger med Montenegro kommer op på et topmøde i EU. Det gør også den kandidatstatus, som EU-Kommissionen mener, at Serbien er parat til. Kommissionen bemærker, at også Serbien har gjort fremskridt, siden landet søgte optagelse i slutningen af 2009. Kommissionen roser især indsatsen for at fremme markedsøkonomien.

Alligevel påpeger Kommissionen på en række mangler også på det økonomiske område ud over de retspolitiske. Den fri bevægelighed for varer, tjenester og mennesker halter bagefter ligesom at åbne for egentlig konkurrence, transport og energi.

Kommissionen beklager, at uenighed om Kosovos status fortsat giver problemer på hele Balkan, og at landet ikke har gjort et eneste skridt frem mod en friere markedsøkonomi. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.