Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

28.06.11 EU-27 på vej mod EU-29

28. Jun. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Kroatien og Island er med hastige skridt på vej mod EU. På mødet i Det Europæiske Råd opfordrede de 27 EU-landes stats- og regeringsledere EU-Kommissionen til at afslutte de sidste runder af forhandlinger om optagelse, så en egentlig tiltrædelsestraktat kan undertegnes inden årets udgang.

Dermed lægges der op til, at Kroatien bliver det 28 medlem af EU i løbet af et par år.

Men Kroatien kan få følgeskab af Island, der får lettere end Kroatien med forhandlinger om optagelse. Island er sammen med Norge, Schweiz og Liechtenstein med i EØS-aftalen og har dermed adgang til EU’s indre marked. Men det betyder, at de samtidig skal følge det indre markeds regler og er udsat for juridiske bedømmelser og domstolsafgørelser på samme måde som EU-landene, hvis de skønnes at bryde regler.

Mens Kroatien søgte optagelse i EU i 2003 og har forhandlet om tilpasninger af love i årevis, søgte Island først om optagelse i 2009 i forbindelse med den islandske økonomiske ruin. I går blev de egentlige forhandlinger om optagelse indledt, og straks kunne to af de fire såkaldte forhandlingskapitler afsluttes. Islands love fulgte simpelt hen EU’s.

Problemet ventes som med Norge at blive forhandlinger om fiskeriet og landbruget – hvor Norge dog også havde spørgsmålet om den norske olie. Island ønsker at bevare rettigheder i havet omkring øen og har tidligere lagt sig ud med EU i stridigheder om fiskekvoter.

Island har også stadig en sag kørende med Storbritannien og Holland, som kræver, at islændingene betaler et tocifret milliardbeløb tilbage, som det islandske bankkollaps kostede de to lande og deres indbyggere. De kan her skele til, at islændingene ifølge Eurostat stadig har en gennemsnitlig købekraft, der ligger klart over gennemsnittet i EU og også over gennemsnittet blandt eurolandenes borgere.

På det punkt er kroaterne stadig bagefter. Men befolkningens købekraft er højere end både bulgarernes, rumænernes, letternes og litauernes. Det er således Balkans klart mest veludviklede land, som EU i første omgang tager med i fællesskabet efter et i første række klart ønske fra Tyskland.

For begge lande kan befolkningernes manglende mod på EU dog blive det største problem. På Island er der stadig en modstand mod optagelse, og den seneste meningsmåling i Kroatien sagde, at kun 25 procent af kroaterne så et medlemskab af EU som et gode.

Ud over Kroatien søger fire andre lande på Balkan om optagelse i EU plus Tyrkiet, hvis forhandlinger går trægt. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.