Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

11.02.10 Pres for forhandlinger med Makedonien og optagelse af Kroatien

11. Feb. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentet presser på for at få gang i forhandlinger med Makedonien om optagelse i EU. Et stort flertal gik på samlingen i Strasbourg også ind for, at forhandlinger med Kroatien afsluttes i år, så landet herefter hurtigt kan blive det første nye EU-land siden Rumænien og Bulgarien.

For begge lande gjaldt det dog, at en række parlamentarikere og også den ny EU-kommissær Stefan Füle stadig så problemer med især de retlige forhold og korruption. Den østrigske socialdemokrat Hannes Swobodas rapport om Kroatien påpeger, at der trods fremskridt er brug for klare fremskridt i arbejdet med at ændre retssystemet og styrke dets uafhængighed.

Netop forhandlingerne om retsvæsenet og de grundlæggende rettigheder er nogle af de kapitler, der ikke er på plads, og som parlamentet nu presser på for at få åbnet til forhandlinger.

Hannes Swoboda understregede i sin tale, at det er op til Kroatien at gøre arbejdet færdigt. Han glædede sig over, at problemerne med grænseområder til Slovenien syntes løst, og at kroaterne gjorde noget for at bekæmpe korruptionen. Men der var stadig problemer med krigsforbrydere og dokumenter, der var forsvundet. Han mente, at kroaterne kunne gøre mere for at få dem frem.

- Eksisterer de, eller eksisterer de ikke, spurgte han.

Rapporten opfordrer Kroatien til at samarbejde bedre med Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det tidligere Jugoslavien, ICTY, og hjælpe med, at flygtninge kan vende hjem.

Parlamentet anerkender, at det ikke kun er op til den kroatiske regering at få optagelsen på plads. Et problem er nu, at flere og flere kroatere ikke slutter op om medlemskabet af EU. Kun en tredjedel finder, at et medlemskab af EU er en fordel for Kroatien.

Parlamentarikerne bemærker om Makedonien, at landet fik status som kandidatland i 2005, og at Det Europæiske Råd, DER, tilbage i 2003 gav tilsagn om, at samtlige stater på det vestlige Balkan kunne blive medlemmer af EU.

Grækenland har imidlertid modsat sig forhandlinger, så længe Makedonien kalder sig Makedonien for ikke at blande navnet sammen med en del af Grækenland.

Rapporten fremhæver, at der er sket en række fremskridt i ”Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien”, som landet konsekvent kaldes. Men der er stadig store mangler. Rapporten bemærker også, at fagforeninger protesterer mod ændringer af arbejdsretten, ”som muligvis vil indskrænke arbejdstagernes rettigheder og friheder.”

Det hedder også, at der er bekymring over forholdene i tekstilindustrien og her især kvinders. Det understreges, at ligestilling og lige beskæftigelsesmuligheder er et helt afgørende element i en velstående og konkurrencedygtig økonomi. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.