Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

06.12.08 EU udbygger samarbejde med nabolande i øst

06. Dec. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen lægger op til et tæt samarbejde med en række nabolande mod øst. Uden at tale om egentlig optagelse i fællesskabet fremhæver Kommissionen, at tætte relationer mellem landene og yderligere integration både opfylder landenes ønsker og er en fordel for EU. Samarbejdet vil tage form af nye partnerskaber. Står det til EU-kommissionen vil partnerskaberne omfatte både Ukraine, Moldova, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan og også Georgien, der på det seneste har været i centrum på grund af konflikten med Rusland.

Stats- og regeringslederne opfordrede i efteråret EU-kommissionen til at fremskynde arbejdet med samarbejdsaftaler med landene. Det skete netop, som konflikten mellem Rusland og Georgien havde sat konflikterne i Kaukasus i relief. Også stats- og regeringslederne fandt, at området kan komme tættere på EU både økonomisk og politisk. EU vil støtte de reformprocesser, der er i gang i landene.

EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, sagde ved præsentationen af planen i Bruxelles, at EU er parat til at støtte investeringer, der både vil give større stabilitet og velstand i området og dermed være til gensidig fordel. Men han understregede samtidig, at det også kræver noget af nabolandene.

- Kun stærk politisk vilje og engagement fra begge sider vil kunne sikre, at østpartnerskabet når sine mål med hensyn til politisk associering og økonomisk integration, sagde José Manuel Barroso.

Det er tanken, at EU udbygger kontakterne til de enkelte lande. De kan føre til bredere rammer, der både indeholder nye associeringsaftaler med frihandelsaftaler for de lande, der ønsker det.

Kommissionen har allerede erfaringer med forhandlinger om optagelse i EU med en række lande. Kommissionen bygger på erfaringer herfra, når den betoner, at der i kontakterne med de nye nabolande også indgår programmer for, hvordan de administrative forhold i landene kan forbedres.

I samarbejdet ligger også, at det europæiske arbejdsmarked på længere sigt åbnes for landene, så der bliver større fri bevægelighed.

Kommissionen har også både samarbejde om energieffektivitet og energisikkerhed inde i billedet. Her tæller EU’s ønske om at være mere uafhængig af energi fra Rusland.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.