Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

15.12.07 Topmødet: Serbien ikke afgørende for EU

14. Dec. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Slovenien? Ja. Kroatien? Ja. Men det mest afgørende er at få Serbien med i EU.

Sådan hed det i mange år i Bruxelles, når talen var om den europæiske fremtid. Men sådan er det ikke mere. Efter fredagens EU-topmøde i den belgiske hovedstad står det helt klart, at stats- og regeringslederne ikke går på kompromis med afgørende principper for optagelse. På Balkan som andre steder gælder det, at lande skal leve op til samme kriterier som andre lande for at komme med i EU – også et afgørende land som Serbien.

Og serberne skal også deltage aktivt og være imødekommende, når det drejer sig om at finde en løsning på den serbiske provins Kosovos fremtid, hvor det albanske flertal vil erklære området for selvstændigt. Dermed kan spørgsmålet om Kosovo lægge hindringer i vejen for Serbiens vej til EU, for serberne vil foreløbig ikke af med Kosovo.

- Der er ingen genveje for Serbien. Serberne skal samarbejde, sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) efter mødet.
 
Han slog fast, at EU betragter sig selv som en afgørende faktor for fred på Balkan. I konklusionerne fra topmødet hedder det da også, at EU er parat til at indtage en ledende rolle.

I første omgang agter EU-landene at sende en særlig mission til Kosovo. Den skal medvirke til at skabe stabilitet, fred og sikkerhed og økonomisk opbygning i området, der siden krigen i 1999 har været kontrolleret af FN.

Tidligere på ugen opgav en international trojka at finde en løsning på krisen om Kosovos status og fremtid. I første omgang bliver det nu op til FN’s sikkerhedsråd at løse det politiske problem. Det kommer op i næste uge, hvor Rusland og Serbien ventes at kræve, at der bliver mere tid til forhandlinger.

Imens tager EU teten i sikringen af freden og opbyggelsen af området med politi, retsvæsen og humanitære forhold.
14 Ingen ønsker, at det skal blive et ødelagt område, sagde udenrigsminister Per Stig Møller (K) efter topmødet som begrundelse for indsatsen.

Den formelle beslutning om EU-missionens sammensætning ventes taget på udenrigsministrenes næste møde. Det vil ske uafhængigt af, om Kosovo erklærer sig selvstændigt.

Men en fælles holdning til anerkendelse af et selvstændigt Kosovo splitter de 27 EU-lande. Tidligere på ugen hed det efter et møde blandt udenrigsministrene, at det nu blot var Cypern og et par lande mere, der var imod en anerkendelse af et selvstændigt Kosovo, hvis Serbien ikke støttede en løsning.

Efter topmødet står det klart, at Rumænien, Slovakiet, Grækenland og Spanien deler Cyperns holdning.

Det er uafklaret, om disse lande vil blokere en fælles EU-beslutning eller om de vil bruge den fælles udenrigspolitiks muligheder for såkaldt "konstruktiv" afståelse. D.v.s., at de ikke selv anerkender Kosovo som en selvstændig stats, men accepterer at det store flertal foretager anerkendelse og sender de folk afsted, der skal følge det selvstændige Kosovo.

Den primære opgave for EUs retsmission at sikre, at det serbiske mindretals rettigheder ikke trædes under fode af det store albanske flertal.

Retsmissionen vil være underlagt et Internationalt Civilian Office med en EU-valgt leders og en amerikansk souschef. Foreløbig er hollænderen Peter Feith udset til at være den første EU-chef i Kosovo, men han vil i et selvstændigt Kosovo ikke have samme beføjelser, som den FN-administrator som hidtil har været "overdommer" i alle anliggender.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.