Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Indre marked

19. Dec. 2006 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det indre marked var en væsentlig del af den Europæiske Fælles Akt, der trådte i kraft i 1987 og er udbygget siden 1993.

I traktaten art. 14 hedder det, at "Det indre marked indebærer et område uden grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenester og kapital i overensstemmelse med bestemmelserne i denne traktat".

Det indre marked er under stadig udbygning og vil blive fulgt tæt her på portalen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.