Indre marked

19. Dec. 2006 | By testmanden

Det indre marked var en væsentlig del af den Europæiske Fælles Akt, der trådte i kraft i 1987 og er udbygget siden 1993.

I traktaten art. 14 hedder det, at "Det indre marked indebærer et område uden grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenester og kapital i overensstemmelse med bestemmelserne i denne traktat".

Det indre marked er under stadig udbygning og vil blive fulgt tæt her på portalen.