Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

17.02.11 EU-parlamentet lægger vægt på folkepension og nærhedsprincip

18. Feb. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Europa-Parlamentet går imod tanker om en fælles pensionsalder i EU, som ligger i det fransk-tyske forslag til en økonomisk-politisk pagt for eurolandene. En udtalelse, som parlamentet vedtog på sin samling i Strasbourg, siger, at levealderen er forskellig i EU-landene, og at landene selv skal afgøre pensionstidspunktet.

Den hollandske borgerlige ordfører, Ria Oomen-Ruijten, understregede i debatten, at medlemslandene nok burde sikre bæredygtige pensionsforhold, men at der ikke var grundlag for samme ordninger overalt, og at arbejdsmarkedets parter måtte inddrages i arbejdet med reformer af pensionssystemer. De skal involveres i ændringerne - også af arbejdsmarkedet, så det passer til ældre arbejdstagere.

Selv om parlamentet understreger nærhedsprincippet, lægger udtalelsen op til et samarbejde på pensionsområdet. De demografiske ændringer med færre arbejdende i forhold til pensionister er en udfordring, som kræver nye impulser på både nationalt og europæisk plan, hvis solide, sikre, ordentlige og bæredygtige pensionssystemer skal opretholdes. Det hedder dog samtidig, at nærheds- og solidaritetssystemet skal bevares, så medlemsstaterne har det fulde ansvar ved udformningen af deres pensionssystemer.

Angreb på EU-Kommissionen og duoen Merkel-Sarkozy

Mens det fransk-tyske udspil taler om en fælles pensionsalder, og EU-Kommissionen trækker i samme retning og ønsker at få landene til at droppe ordninger med tidlig pension, finder parlamentet ikke, at det er muligt at fastsætte hverken alderen eller niveauet for en tilstrækkelig pension. Den vil være afhængig af forholdene i de enkelte lande.

Belgieren Frederic Daerden fra den socialistiske og demokratiske S&D-gruppe understregede, at parlamentets rapport indtil nu er det eneste dokument fra en europæisk institution, der sætter sig op mod EU-Kommissionens oplæg og Merkel-Sarkozy-duoens konkurrencepagt. Han fandt, at pagten såede tvivl om pensionssystemets første søjle med en folkepension for alle.

Portugiseren Inda Figueiredo fra den venstreorienterede GUE-gruppe fandt, at duoens papir var et direkte angreb på det offentlige, almene sociale sikkerhedssystem ved at hæve pensionsalderen, lægge op til lavere lønninger og afskaffe pristalsreguleringer af lønninger. Formålet var at støtte den finansielle sektor, som kun ønskede yderligere profitter ved en privat finansiering af pensionssystemer.

Parlamentet går en anden vej og fremhæver, at det bør være muligt for ældre at arbejde indtil pensionsalderen. Det er det ikke for alle i dag. Når folk trækker sig tidligt tilbage, skyldes det ofte sygdom og arbejdsmiljøet. Det hedder direkte, at ”bedre sundhed på arbejdspladsen er en forudsætning for længere arbejdsliv.”

Parlamentet lægger derfor op til, at arbejdsmarkedets parter inddrages i arbejdet med at forbedre forholdene for de ældre og fremme en fleksibel ældrepolitik og herunder drøfte, hvordan pensionsalderen kan stå i forhold til en forventet længere levetid.

Pension holdes uden for budgetdebat

Socialdemokraternes Ole Christensen er tilfreds med udtalelsen, der følger op på EU-kommissionens grønbog om pensioner. Han mener, at parlamentet sender et stærkt signal, før EU-kommissionen kommer med mere konkrete forslag efter den høring, der har været i forbindelse med grønbogen.

- Det er afgørende, at parlamentet her siger, at pension i høj grad er noget, som landene selv fastlægger. Men det er også afgørende, at vi opfordrer til ændringer, så pensionerne er bæredygtige, og at det er noget, som arbejdsmarkedets parter må inddrages i, siger Ole Christensen.

Parlamentet finder, at den økonomiske krise lægger at pres på landenes økonomier og også de ændringer, der sker på pensionsområdet. En række især østlande har påpeget, at de derfor vil holde øgede udgifter til pensioner uden for budgetterne, når EU-Kommissionen bedømmer, om de overskrider kravene til budgetdisciplin. Europa-Parlamentet støtter landene i det.

Udtalelsen påpeger, at landene kæmper med at få underskud på budgetter under kontrol, og at pensionsreformer koster penge, ”som der bør tages højde for i forbindelse med beregningerne af den offentlige gæld og budgetunderskud,” hedder det.

Udtalelsen støtter, at arbejdsmarkedspensioner udbygges. Unge kommer i dag senere ind i dem, fordi der er stor ungdomsarbejdsløshed, og de studerer i længere tid. Kvinder har samtidig det problem, at de oftest er ude af arbejdsmarkedet i perioder på grund af barsler. Pensionssystemerne må tage højde for det.

Samtidig lægger parlamentet også op til, at der bliver fokus på den fri bevægelighed, så folk ikke bliver ramt på pensionerne, fordi de har arbejdet i forskellige brancher og forskellige lande.

Ole Christensen er tilfreds med, at også parlamentet tager de spørgsmål op.

- Vi lever jo ikke længere i et samfund, hvor folk fik et arbejde og beholdt det hele livet. Vi får andre typer arbejde gennem et liv og flytter mere. Det må pensionerne tilpasse sig til, siger Ole Christensen.

EU-kommissær László Andor meddelte under debatten, at Kommissionen har modtaget over 1700 svar på høringen. Nu vil Kommissionen arbejde videre med dem og komme med forslag i en hvidbog. Han hilste parlamentets rapport velkommen. Han erkendte, at de reformer, som Kommissionen generelt er kommet med, rummer et element af fare for de kommende pensioner alt afhængigt af udviklingen på arbejdsmarkedet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.