Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

14.03.11 Kommissionen i krig med Tyskland og Tjekkiet om pensioner

15. Mar. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-Kommissionen slår igen til mod de kollektive aftaler på pensionsområdet i Tyskland og Tjekkiets afvisning af et marked for arbejdsmarkedspensioner. For Tjekkiet betyder det, at Kommissionen lægger op til dagbøder, indtil tjekkerne omsætter et EU-direktiv og følger en dom ved EU-Domstolen om at ændre forholdene.

Den tidligere stærkt omtalte tyske sag, hvor EU-Kommissionen går imod kollektive aftaler om pensioner i kommunerne, kommer op igen. Kommissionen finder ikke, at tyskerne har ændret forholdene, efter en dom gik dem imod. De har nu to måneder til at forklare sig. Er det ikke tilfredsstillende, kan det føre til en ny sag.

Kommunale arbejdsgivere har aftaler med det tyske forbund for offentligt ansatte, Verdi. De er efter Kommissionens og EU-Domstolens opfattelse ikke i åbenhed og lagt ud i udbud og strider dermed mod det indre marked. Det må tyskerne ændre nu, finder Kommissionen.

I den tjekkiske sag ønskede Tjekkiet ikke at oprette arbejdsmarkedspensioner. Tjekkiet forsvarede sig i domstolen med, at tjekkerne havde et system med en folkepension og også mulighed for at tegne supplerende pensionsordninger. Der var imidlertid hverken politisk ønske om at få arbejdsmarkedspensioner eller økonomisk baggrund for at indføre sådanne ordninger. De ville bryde solidariteten i det tjekkiske pensionssystem.

Den gik imidlertid ikke, mente EU-Kommissionen og siden EU-Domstolen. Der er et direktiv, der siger, at der kan være arbejdsmarkedspensioner, og at selskaber frit kan arbejde på det område. Det direktiv har tjekkerne ikke fulgt. Tjekkerne har kun et nationalt pensionsselskab.

Kommissionen lægger op til EU-Domstolen, at Tjekkiet får dagbøder på 22.364 euro fra domstolens afgørelse til sagerne er bragt i orden, plus 5.644 euro om dagen for perioden mellem den første og anden afgørelse.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.