Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

20.04.09 Danmark forsvarer tyske aftaler om pension i sag ved EF-domstolen

20. Apr. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den danske regering går ind i en tysk sag ved EF-domstolen og forsvarer, at Tyskland indgår aftaler om offentligt ansattes arbejdsmarkedspensioner uden at lægge dem ud i offentlige udbud. EU-kommissionen finder, at aftalerne strider mod reglerne for offentligt udbud, og at forsikringsselskaber dermed skal have ret til at byde på opgaverne.

I et skriftligt indlæg ved EF-domstolen støtter den danske regering imidlertid den tyske holdning. Regeringen finder, at der er klare danske interesser i sagen, fordi også danske arbejdsmarkedspensioner inden for det offentlige indgår i kollektive aftaler og deres administration ikke kommer ud i offentlige udbud, som firmaer kan byde på. Regeringen siger ligeud, at en dom, der går imod Tyskland, risikerer i væsentlig grad at ændre det danske system for pensioner på arbejdsmarkedet.

Samtidig fremhæver regeringen, at EU bør respektere de forskellige forhold og traditioner, der er på arbejdsmarkedet. De enkelte lande må have ret til at vælge forskellige løsninger, der sikrer, at pensionssystemerne er bæredygtige. De aftaler, som parterne på arbejdsmarkedet og herunder også på det offentlige arbejdsmarked indgår, er netop med til at sikre, at de ansatte sparer op til pensionen og er med i kollektive ordninger, de selv har indflydelse på.

Regeringen finder derfor i lighed med den tyske regering, at EU’s udbudsregler ikke bør gælde, når der er tale om pensionsordninger, der er aftalt i de kollektive overenskomster. Aftalerne har klare social- og arbejdsmarkedspolitiske målsætninger, og EF-domstolen har tidligere fastslået, at de kollektive aftaler med klare sociale mål ikke bliver begrænset af traktatens bestemmelser om konkurrence.

Arbejdsmarkedspensionerne er på den måde ikke en almindelig vare, og det bliver efter regeringens mening kunstigt at placere dem under de almindelige regler for offentlige udbud.

Domstolen har derfor også i en anden sag påpeget, at kollektive aftaler har visse konkurrencebegrænsende virkninger, og at de socialpolitiske målsætninger ville komme i fare, hvis arbejdsmarkedets parter var underlagt de almindelige konkurrencevilkår. Domstolen taler her om, at det ville være en urimelig indskrænkning af parternes frihed til at indgå aftaler, hvis det ikke forholdt sig sådan.

EU-kommissionen fastholder, at der er tale om aftaler om pension, hvor det offentlige fastlægger, hvor pensionsaftalerne bliver administreret og placeret, og at summerne er så store, så de langt overstiger grænsen for, hvad myndighederne selv kan beslutte uden de offentlige udbud.

Det er endnu uvist, hvornår EF-domstolen kommer med sin dom. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.