Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

11.09.08 EU-kommissionen rejser ny sag om parters ret til at indgå aftaler

11. Sep. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen sætter på ny spørgsmålstegn ved parternes frihed til at indgå aftaler og sætter igen fokus på det indre marked og forholdet mellem markedet og dets parter. Denne gang er det parternes på det offentlige arbejdsmarkeds frihed til at indgå pensionsaftaler og selv bestemme, hvem der skal forvalte pengene, som EU-kommissionen har kikket op og sat spørgsmålstegn og indklaget Tyskland for EF-domstolen.

Hvis Kommissionen får ret ve domstolen, så kan parterne på det offentlige arbejdsmarked ikke selv bestemme, hvilket selskab de ønsker at betale pensionspenge ind til, og nogle af fremtidens pensionspenge kan komme over i forsikringsselskaber i andre EU-lande.

Det er Kommissionens opfattelse, at parternes frie ret til selv at bestemme, begrænses af blandt andet reglerne for offentligt udbud - udbudsdirektivet.

Når offentlige myndigheder eller store offentlige virksomheder ønsker at få opgaver udført, skal opgaverne sendes i udbud i samtlige 27 EU-lande. Og det gælder også pensionsordninger, mener Kommissionen.

EU-kommissionen anlagde sagen ved EF-domstolen den 24.juni 2008, og den dukkede den 30. august op i ”Den Europæiske Unions Tidende” som  sag C-275/08.

Kommissionen ønsker dom for, at en række tyske kommunale myndigheder og nogle store arbejdsplader har overtrådt udbudsdirektivet. Det er opfattelsen, at man ulovligt har favoriseret tyske pensionsforsikringsselskaber, når man aftalte, hvor pensionsmidlerne i en kollektiv aftale skulle indbetales.

Det fremgår af sagen, at de kommunale myndigheder i Tyskland i vidt omfang indgik gruppeforsikringsaftaler, som blev placeret i kommunale forsikringsselskaber.

Kommissionen anerkender ikke, at arbejdsmarkedspensioner er en anden service end forsyning af varme eller el, men skal behandles efter det indre markeds regler med offentlige udbud. Arbejdsmarkedspensioner er efter Kommissionens opfattelse en almindelig tjenesteydelse, og kan ikke sammenlignes med sociale pensioner, som medlemslandene i dag selv kan bestemme over fuldt ud.

Efter sagsfremstillingen konkluderer Kommissionen: ” Kommunale myndigheder og virksomheder skulle derfor ikke have indgået tjenesteydelseskontrakter om arbejdsmarkedspension direkte med de i overenskomsten nævnte institutioner og kasser, men derimod efter afholdelse af en udbudsprocedure inden for hele Fællesskabet.”

Kommissionen finder, at der ikke er en ubegrænset aftalefrihed. At den kræver udbudsreglerne overholdt, er kun er en begrænset og retmæssig indgriben i den tyske forfatnings aftalefrihed.

Den opfattelse deler Socialdemokraternes medlem af Europa-Parlamentet Ole Christensen ikke. Han finder, at sagen er endnu et bevis på, at EU-kommissionen ikke har forstået, hvordan velfungerende arbejdsmarkeder fungerer og den rolle, som arbejdsmarkedets parter har på sådanne arbejdsmarkeder.

- Der er jo en grund til, at sådanne aftaler om pensioner oftest indgås i brancher, fordi der er specielle forhold i brancherne, der skal tages højde for, siger Ole Christensen.

Han peger på, at Kommissionen gang på gang fremhæver arbejdsmarkedspensioner og ønsker ordninger udbygget og oprettet, hvor der ikke er ordninger.

- Men tror Kommissionen, at vi i Danmark havde fået de gode aftaler om arbejdsmarkedspensioner, hvis det ikke var parterne, der havde indgået dem og selv været med til at administrere dem?

Ole Christensen påpeger, at næsten alle danske lønmodtagere i dag har en arbejdsmarkedspension. De er blevet en succes og skal ikke ødelægges.

- Jeg synes, at Kommissionen burde tage sig af de egentlige problemer med det indre marked, der slet ikke fungerer overalt, i stedet for at tage sager op, som ikke hører ind under det indre marked, men netop er en væsentlig del af parternes ret til at indgå aftaler, siger Ole Christensen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.