Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.12.10 Østlande får medhold i godtgørelser af pensioner

16. Dec. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Stats- og regeringslederne i EU ventes i morgen at diskutere, om lande kan trække de øgede pensionsudgifter fra statsbudgetterne, når krav om mådehold gøres op. Otte af landene med Polen, Ungarn og Rumænien i spidsen ønskede på topmødet i oktober sammen med Sverige, at de øgede omkostninger som følge af pensionsreformer ikke talte med, når det blev undersøgt, om landene holdt sig inden for retningslinjerne for underskuddene.

EU-kommissionen er nået til enighed med Polen, så landet kan overskride tærsklen på tre procent for underskud med 1,5 procentpoint uden, at der kommer kritik fra Kommissionen. Der er imidlertid tale om en enkeltstående sag. En talsmand fra Kommissionen sagde tidligere på ugen, at spørgsmålet om lempeligere syn på underskud vil blive taget op fra sag til sag, og Polen har ikke fået en permanent ordning.

Det Europæiske Råd kommer netop til at diskutere disciplinære straffe for euro-lande, der ikke overholder det økonomiske samarbejdes regler. Eurolandene kan direkte straffes, hvad der ikke er tilfældet for landene uden for zonen. Alligevel ønsker østlandene, der ikke er medlemmer af eurozonen, at spørgsmålet bliver taget alvorligt. Landene er i gang med at forberede pensionssystemer på, at der kommer flere udbetalinger i takt med, at der bliver flere ældre. Polen overfører ifølge EurActiv årligt summer, der svarer til 2,5 procent af nationalproduktet, til private pensionsfonde, der især investerer dem i statsobligationer.

Ungarn er i færd med at gennemføre en større pensionsreform, der dog møder politisk modstand. Ifølge de ungarske net-nyheder Portfolie ændrede regeringen mandag forslaget på en række punkter, før det blev vedtaget. Folk, der trækker deres private pensionsindbetalinger tilbage og placerer dem i det statslige system, får en skattefordel. Regeringen vil også få kontrol med de private pensionsfonde gennem en særlig overvågningsmyndighed.

Regeringen håber, at der kommer op til 10 milliarder euro tilbage i de statslige kasser, så den ungarske likviditet bliver øget, og nye økonomiske indgreb ikke bliver nødvendige.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.