Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

31.05.07 Ingen pensionsreform i EU

31. May. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Holland stoppede onsdag et forslag til EU-regler om supplerende pensioner. På de 27 social- og beskæftigelsesministres møde i Bruxelles måtte den tyske EU-formand, vicekansler og arbejdsminister Franz Müntefering konstatere, at der ikke var den nødvendige enstemmighed til det forslag, der var det tyske formandskabs største punkt under det halve års lederskab.

Franz Müntefering afviste dog efter mødet, at der var tale om et tysk nederlag.

- Vi har været succesfulde. Vi er kommet videre med forslaget om pensioner. Alle ministrene er nu enige i, at vi skal finde et kompromis. Om det så bliver os eller et af de kommende formandskaber, der får det igennem, er ikke det afgørende, sagde Franz Müntefering.

Efter Fagligt.EU’s oplysninger er der imidlertid langt fra enighed om et forslag. Franz Müntefering fremhævede, at det blot var mindre detaljer, der fik hollænderne til at slå bak. Modstanden skyldtes, at 90 procent af hollænderne har supplerende pension. Gennemsnittet i EU er blot ti procent. Et forslag måtte sikre, at så forskellige forhold ikke truede hollændernes pensioner, når man på punkter fik friere muligheder til at flytte sin pension, når man skiftede job. Franz Müntefering mente, at hollænderne blot skulle have afklaret forslagets betydning.

Men allerede før mødet havde hollænderne reelt sagt, at de havde generelle forbehold til hele teksten. De fandt, at teksten havde bevæget sig så langt fra EU-kommissionens oprindelige, ambitiøse forslag, der sikrede en reel mulighed for fri bevægelighed over grænser og sikring af pensionsforholdene, at forslaget nu var helt udvandet.

Forslaget satte efter hollændernes opfattelse nu både spørgsmålstegn ved hvilke ordninger, der var dækket det kommende direktiv. Samtidig var der så mange undtagelser, at det igen blev EF-domstolen, der måtte rede alle trådene ud.

Andre lande ønskede også undtagelser fjernet, men flere ønskede samtidig flere undtagelser. Et problem, som også hollænderne er opmærksomme på, er forrentningen af pensionspenge i virksomhederne, som lønmodtagere ikke flytter til en anden ordning, når de selv forlader virksomheden. Nogle opsparinger er i særlige pensionskasser eller pensionsfonde, mens andre blot er en del af virksomhedens midler. Forrentningen kan dermed svinge alt efter, hvordan virksomheden klarer sig. Et uafklaret spørgsmål er, om firmaerne skal sikre en bestemt forrentning, selv om de kører med underskud.

Socialminister Eva Kjer Hansen var efter mødet da heller ikke sikker på, at opgaven blev så let for de kommende formandskaber.

- Men diskussionen på mødet var god. Alle ønsker, at der sker noget. Vi får det afsluttet på et tidspunkt, siger Eva Kjer Hansen.

Franz Müntefering sagde efter mødet, at Danmark var et af de lande, der havde bevæget sig og nu tilsluttede sig forslaget. Eva Kjer Hansen, afviser dog, at der var danske problemer før mødet.

- Det er nok bare det sædvanlige, at vi blot siger, at vi først skal have Europa-Udvalgets accept til vor holdning. Vi har kunnet tilslutte os forslaget, efter det nu sikrer, at det ikke ødelægger de pensionsordninger, arbejdsmarkedets parter aftaler. Det har vi fået sikkerhed for tidligere, siger Eva Kjer Hansen.

EU-kommissær Vladimir Spidla beklagede, at der ikke var den nødvendige enstemmighed til forslaget. Han venter nu, at Europa-Parlamentet vedtager et forslag, der efter kontakter med det tyske EU-formandskab er tæt på det, som hollænderne afviste.

- Derefter kommer vi med et revideret forslag, sagde Vladimir Spidla.

EU-kommissæren gav ikke noget bud på, om et nyt forslag lægger sig tæt op af de tidligere ambitiøse forslag, eller om det bygger på det forslag, der nu arbejdes med i Rådet og parlamentet. Men da Kommissionen venter på parlamentet, ventes det i Bruxelles at ligge tæt op af det, der kommer ud af parlamentets behandling.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.