Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

22.06.07 Pensionskasser i risikabelt spil

22. Jun. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen
Kapitalfonde får omkring 25 procent af sine midler fra pensionskasser, der i større og større grad sætter penge i kapitalfondenes risikable spil. Men fondene giver ikke bedre afkast end de mere forsigtige selskaber, der placerer penge i erhvervslivet. Pensionskasserne risikerer dermed at tabe penge, som lønmodtagerne venter at leve af som pensionister.

- Det nuværende boom i private kapitalfondes opkøb, der var oppe på omkring 730 milliarder dollar sidste år, er drevet af spekulation og skaber en oppustet boble, der vil sprænge på et tidspunkt. Omkostningerne ved det vil koste dyrt for arbejderne og deres selskaber, siger generalsekretæren for den internationale fagbevægelse, IFS, Guy Ryder.

IFS offentliggør i dag en pjece om kapitalfonde og de såkaldte hedge fonde. Fondene breder sig og det anslås, at alene hedge fonde i dag råder over værdier for 1,4 trillioner dollar. Fondene køber mere og mere op, og de får tilsyneladende flere og flere pensionskasser, banker, forsikringsselskaber og rigmænd og kvinder til at placere penge hos sig i håbet om at score kassen.

Pjecen viser imidlertid, at gevinsten ikke altid er stor. Men der er en gruppe, der altid vinder i fondenes spil i den ny kasino-kapitalisme. Det er fondene selv. Pjecen, der er skrevet af Kristian Weise, IFS, har da også overskriften: Når huset altid vinder.

- Som fondene er indrettet, så tjener deres ejere som regel penge, selv om de taber en del af investorernes penge. Har de overskud, tjener ejerne rigtig mange penge, siger Kristian Weise.

Fondene scorer kassen ved, at de typisk tager en afgift på 2-4 procent af indskud, investorer placerer hos dem. Dermed tjener de uanset, hvordan det går, når fondene investerer. Går det godt, og pengene strømmer tilbage, tager fondenes ejere typisk 20 procent af overskuddet.

- Direktørerne for fondene behøver derfor ikke at være så forsigtige som andre investorer. De tjener penge uanset, hvordan det går, siger Kristian Weise.

De risikable investeringer tager til i takt med, at fondene bliver større og der bliver flere af dem. De går nu ind i brancher som bilindustrien, som de tidligere holdt sig fra. Og de fører en risikabel politik, hvor de køber ofte uden at eje de helt store beløb, men løser problemet ved at udbetale gigantbeløb til aktionærerne og dermed selv hente penge hjem til at finansiere købet.

I 2004 tabte Warner Music penge. De nye ejere optog så et lån på 700 mill. dollar. De 681 millioner dollar gik i aktionærernes lommer som dividende, og de nye ejere kunne dermed betale af på deres køb af selskabet. Pjecen fra IFS omtaler andre eksempler på den malkning af virksomheder, som fondene foretager.

Uforsvarlige beslutninger har da også kostet flere store fonde livet. I 1998 krakkede den amerikanske fond, LTCM. Investorer blev da reddet af indgreb fra den amerikanske Federal Reserve. Sidste år gik den amerikanske hedge fond Amarant konkurs. En pensionskasse for ansatte i San Diego mistede 105 mill. dollar på den fallit. 

IFS opfordrer på den baggrund pensionskasser til at være forsigtige med at investere i de nye fonde, der ofte deltager i det, som IFS kalder kasino-kapitalismen.

Pjecen peger dog også på andre problemer. For ved at investere i de uforsigtige fonde kan pensionskasserne bidrage til at undergrave samfundene og dermed også det samfundsfundament, der sikrer medlemmernes alderdom. Kristian Weise understreger, at ikke alle de nye fonde er skurke. Nogle driver en fornuftigt politik og investerer i virksomheder, så de udvikler sig. Nogle gange går de ind i virksomheder og foretager fornuftige omlægninger, når tidligere ejere er gået i stå.

Men de fleste af de nye fonde fører en politik, hvor omlægninger betyder dårligere forhold for de ansatte, overskud fra virksomhederne bliver udbetalt i skatteparadiser, og investeringerne går ikke til forskning og udvikling i virksomhederne.

- Der er rækker af eksempler på, at fondene er fjendtlige over for fagbevægelsen. Der hersker ikke en god ledelsespolitik, siger Kristian Weise.

IFS lægger op til, at der bliver en regulering af både kapitalfonde og hedge fonde. I dag opererer de som regel uden for de normale regler, andre investorer er underlagt. Men der bør være åbenhed om den politik, de fører, og det, de foretager sig.

Det er dog ikke nok. Hvor almindelige finansielle foretagender er underlagt regler, der begrænser risikoen for, at investorer taber penge, så bør der være tilsvarende regler for fondene. IFS finder det også uetisk, at fondene ikke betaler skat, men ofte operer off shore.

- Flere fonde opererer på en måde, der er direkte skadelig for den økonomiske udvikling, en bæredygtig udvikling og står i direkte modsætning til lønmodtagernes interesser, siger Kristian Weise. 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.