Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.05.07 Nyt opgør om pensioner i Rådet

21. May. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

EU-landenes social- og arbejdsministre er på vej til et nyt opgør om arbejdsmarkedspensioner og andre supplerende pensionsrettigheder. Det tyske EU-formandskab lægger trods tidligere tysk modstand nu vægt på at få en enighed, når ministrene mødes den 30. maj. Men da forslaget kræver, at alle ministre er enige, er der usikkerhed om afgørelsen.

Det var meningen, at Europa-Parlamentet allerede stemte om sin betænkning om de supplerende pensioner den 23. maj, men punktet blev i sidste øjeblik taget af dagsordenen. Parlamentet og Ministerrådet – det tyske nuværende EU-formandskab og tidligere også det finske – har været i tæt kontakt for at finde en fælles løsning, så forslaget ikke løb ud i en ny konflikt mellem de to institutioner.

De forslag, der ligger nu i både Rådet og parlamentet, er på en række væsentlige punkter ens. Men tilsyneladende deler en række parlamentsmedlemmer ikke tankegangen i de nye forslag, der er langt mindre vidtgående end EU-kommissionens oprindelige udspil. Derfor har parlamentets ordfører tilsyneladende brug for mere tid til at finde kompromiser.

Kommissionen lagde op, at det blev lettere for lønmodtagere at tage job i andre lande og få deres opsparede pensionspenge med sig. Men dermed løb Kommissionen ind i en række vanskeligheder, da forslaget kolliderede med en række nationale pensionsordninger. Kommissionen tilskyndede også til, at unge hurtigt kom med i pensionsordninger, og at de ikke mistede penge selv ved kortere ansættelser.

Forslaget i Rådet og også parlamentet lægger op til, at en række af Kommissionens forslag fastholdes på de punkter, men med løsere rammer.

Kommissionen lagde op til, at de unge kan blive medlem af en supplerende pensionskasse senest, når de fylder 21 år. I forslaget til ministrene er grænsen hævet til 25 år.

Hvor Kommissionen fandt, at det blot krævede to års medlemskab af en pensionsordning, så er også den grænse hævet. I forslaget på ministres bord hedder det fem år.

Både parlamentet og Rådet giver parterne på arbejdsmarkedet muligheder for at aftale andre forhold gennem kollektive aftaler.

Det store kompromis i Rådets forberedende arbejde er imidlertid, at Kommissionens oprindelige tanker om en let adgang til at tage penge ud af en ordning ved jobskifte og også jobskifte til udlandet og placere pengene frit, ja de tanker er helt fjernet. Der er tilsyneladende hverken tilslutning til det i Rådet eller i parlamentet.

Både parlamentet og Rådet arbejder også med forslag, så lønmodtagerne kan lade deres penge blive i en ordning, selv om de skifter job, og at der er sikkerhed for, at der ikke sker en udhuling af den dermed ”hvilende” pension.

Parlamentet ventes nu at have sagen oppe i plenum den 19. juni.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.