Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

30.04.07 EU-landene lover hinanden at der spares op til pension

30. Apr. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Der bliver flere og flere ældre mennesker i de 27 EU-lande, og det betyder et meget stort pres på de offentlige udgifter, hvis ikke den enkelte sparer op til pension.

Det har ført til udarbejdelse af et sæt anbefalinger fra medlemsstaterne til sig selv og hinanden gennem vedtagelse af et sæt rådskonklusioner. Vedtagelsen sker på finansministrenes møde 8. maj 2007.

 

Baggrunden

Rådet opfordrede den 5. maj 2006 Financial Services Committee (FSC) (se neden for) til at undersøge væsentlige problemstillinger for de finansielle markeder i forbindelse med den aldring af befolkningen, der observeres og forventes i Europa.

Som opfølgning herpå har FSC offentliggjort en rapport. I den beskrives blandt andet den makroøkonomiske baggrund, herunder at husholdninger generelt forventes at få større fokus på opsparing til pension i forhold til andre opsparings-former.

I rapporten peges på behovet for at oplyse de kommende pensionister om vigtigheden af en tilstrækkelig pensionsopsparing. Endvidere anføres det, at manglende rådgivning om de ofte komplicerede pensionsprodukter kan være et problem i forhold til at skabe en optimal efterspørgsel efter pensionsopsparingsprodukter

Udkastet til rådskonklusioner følger hovedkonklusionerne i rapporten fra FSC for så vidt angår implikationerne ved aldring for de finansielle markeder.

I rådskonklusionerne opfordres medlemsstaterne til at overvåge og handle på følgende områder:

  • At sikre tilstrækkelige statistiske værktøjer til at overvåge husholdningernes pensionsopsparinger og ændringer i risikoprofil,
  • Sammen med den finansielle sektor at bevidstgøre husholdningerne om vigtigheden af en tilstrækkelig pensionsopsparing,
  • At sikre investorbeskyttelse,
  • At overveje behovet for en forøgelse af opsparingen i supplerende pensions-ordninger (f.eks. i arbejdsmarkedspensionsordninger) og i private pensionsordninger (f.eks. kapital- og ratepensionsordninger) i visse lande,
  • At opfordre den finansielle sektor til at udvikle udbuddet af pensionsopsparingsprodukter og styrke vejledningen af kunderne.

 

***

Om Financial Services Committee

Komiteen FSC består af højtstående embedsmænd fra de nationale finans- og økonomiministerier, der skal rådgive Ecofin-Rådet og Europa-Kommissionen omkring finansiel integration. FSCs opgaver omfatter overvågning af handlingsplanens implementering, clearing og afvikling samt corporate governance i relation til finansielle markeder. Desuden skal FSC rådgive omkring koordinering og samarbejde mellem nationale myndigheder inden for krisestyring og finansiel stabilitet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.