Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

30.01.07 Regeringen ændrer pensionssystemer efter EU-dom

31. Jan. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Regeringen vil hurtigt ændre de danske pensionsordninger efter en dom tirsdag ved EF-domstolen, der fastslår, at de danske pensionsordninger krænker både den fri konkurrence på pensionsområdet, den fri bevægelighed for lønmodtagere og retten til at etablere sig som virksomhed i et andet land.

I en foreløbig udtalelse fra Skatteministeriet hedder det, at Danmark må ændre reglerne om blandt andet retten til at trække indbetalinger til pension fra i skat, så de ikke strider med reglerne i EU. Ministeriet venter, at der hurtigt kommer et udspil.

Hvordan de nye regler bliver, er uvist. De danske ordninger har stået som et mønster i Europa, fordi alle lande er på jagt efter metoder, hvor borgerne selv sparer en større del op til pension. Det stigende antal ældre betyder, at landenes statskasser bliver lettet for større og større beløb til pensionister.

 Dommen omfatter udelukkende de ordninger med pensioner, hvor beløbene bliver trukket fra i skat. Den kommer på et tidspunkt, hvor EU er på vej til at styrke konkurrencen på service og tjenester gennem det omdiskuterede servicedirektiv, der blev vedtaget sidste år. De danske regler for pensionsordninger begrænser den konkurrence, fastslår dommen, fordi udbydere af tjenester ikke etablerer sig i Danmark på grund af de udgifter, der er blandt andet til pensionsordninger.

Samtidig hindrer de danske ordninger en fri konkurrence mellem pensionsselskaber, fordi det er et dansk krav, at pensionsselskaberne har hjemsted i Danmark eller i det mindste en afdeling og samtidig hovedsæde i et EU-land.

Danmark har under sagen lagt vægt på, at staten går glip af store indtægter, hvis penge i udenlandske pensionskasser ikke bliver beskattet, når de udbetales, selv om de tidligere er trukket fra i skat.

Men det argument fejer domstolen af bordet. Med EU’s skatteregler er der oplysningspligt om skatteforholdene mellem landene. Dermed kan de danske myndigheder både kontrollere, om pengene reelt bliver at ind på konti i udenlandske selskaber, og om pengene bliver beskattet, når de bliver udbetalt.

I Europa-Parlamentet finder socialdemokraternes Ole Christensen det ærgerligt, at EF-domstolen gik imod de danske pensionsordninger.

- Det er brandærgerligt, at det danske system er blevet kendt ulovligt. Det er et af de mest velfungerende i EU, siger Ole Christensen.

Han mener, at der nu må findes en måde, hvor systemet kan tilpasses dommen, men sådan, at indbetalinger stadig kan trækkes fra.

- Jeg ser afgørelsen på sagen som endnu et argument for, at vi samarbejder mere mellem EU-landene og undgår, at folk shopper fra land til land for at få størst mulig skattegevinst, siger Ole Christensen.

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.