Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

11.03.11 Socialministre afviser mål for pensionsalder

11. Mar. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landenes socialministre er enige om, at pensionsalderen generelt skal sætte op i takt med, at folk lever længere. Pensionerne skal også være bæredygtige. Men ministrene er ikke parate til at lade EU fastsætte, hvornår folk skal gå på pension.

Af konklusionerne fra et rådsmøde i Bruxelles fremgår det klart, at EU skal undgå et system, der indretter pensionspolitikken på alle medlemslandene. De er forskellige, og nærhedsprincippet gælder, så de enkelte lande selv bestemmer over deres socialsystemer. Pensioner kan landene selv bestemme over alt efter landenes økonomiske formåen og de demografiske forhold.

Det ungarske EU-formandskab havde lagt op til en diskussion af pensionsforholdene, efter EU-Kommissionen har haft en såkaldt grønbog med oplæg til høring og nu arbejder videre på mere konkrete forslag. Det ventes at komme til efteråret.

Ministre lod imidlertid forstå, at Kommissionen ikke skal bevæge sig for langt ind på det område. Selv om de var enige om, at pensionsalderen må hæves og også, at forskellige ordninger for tidlig pension må begrænses, så fik Kommissionen ikke noget mandat til at komme med konkrete forslag. Det var et område, hvor landene kunne bruge den åbne koordineringsmetode, få indsamlet date, diskutere dem, og så ellers selv fastlægge politikken.

Der var en fælles forståelse af, at den økonomiske krise lagde et pres på politikken. Men der var også en bred forståelse af, at arbejds- og socialministrene måtte råbe højere i debatten med de økonomiske ministre, der havde fokus på konkurrenceevne.

Ministre tog også spørgsmålet om at fastholde folk på arbejdsmarkedet gennem en bedre arbejdsmarkedspolitik, så de ældre fik adgang til efteruddannelse, og at arbejdsforhold og sundhedssystemer også spillede ind.

Flere ministre pegede også på de problemer, folk har med pensionsforhold, når de får arbejde i et andet land.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.