Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

21.01.10 Tjekkiet dømt for at holde pensionsselskaber ude

21. Jan. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Tjekkiet kan ikke holde fast ved et gammelt pensionssystem, så det er forbudt for selskaber at gå ind på et marked for arbejdsmarkedspensionssystemer. EU-domstolen finder, at Tjekkiet dermed ikke har omsat et direktiv om supplerende pensioner korrekt.

Det er EU-kommissionen, der har bragt sagen for EU-domstolen. Kommissionen finder, at den tjekkiske holdning strider mod principperne for det indre marked og direktivet om pensioner, fordi det kan være strafbart for selskaber at tegne arbejdsmarkedspensioner.

Tjekkiet har under sagen fremført, at der er flere pensionssystemer i Tjekkiet. Der er et offentligt, som gælder for alle. Dertil kan folk frivilligt indgå en tillægspension. Men det er ikke blot for folk på arbejdsmarkedet. Tjekkiet finder, at det vil ændre hele tankegangen i det tjekkiske pensionssystem, hvis der bliver åbnet for markedet, så selskaber indfører nye ordninger.

EU-kommissionen forsøger for tiden at åbne for konkurrence på pensionsmarkedet. I en tysk sag stiller Kommissionens spørgsmålstegn ved lokale myndigheders kollektive aftaler om pension.

I den tjekkiske sag hedder det, at man ikke vil stille udfordre de nationale systemer og de kollektive aftaler. Men det skal på den anden side være muligt at få systemer med arbejdsmarkedspensioner. Det hedder også, at selskaber skal have ret til at arbejde i andre lande i EU’s indre marked.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.