Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

28.03.07 Tysk formandskab tager pension op

28. Mar. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentet er ved at være færdig med arbejdet om den vandrende arbejdstagers pensionsrettigheder. Parlamentets beskæftigelsesudvalg vedtog sit betænkningsudkast den 21. marts, og efter en afstemning i hele parlamentet kan arbejdet gøres færdig i EU’s Ministerråd.

Forslaget har tidligere mødt betydelig modstand i Ministerrådet. Flere lande fandt, at forslaget gik for vidt med fælles regler for de supplerende pensioner, når en lønmodtager bevægede sig fra et land til et andet.

Tyskland hørte til modstanderne. Men ikke mindst efter tysk pres er forslaget nu blevet så udvandet i de grænseoverskridende forhold, at det tyske EU-formandskab presser på for at få forslaget vedtaget inden juli, hvor Portugal bliver formandsland.

Ordfører for Europa-Parlamentets betænkning er Ria Oomen-Ruitjen (PPE-DE, Holland). Hun understreger, at dagens arbejdsmarked kræver, at arbejdstagerne har en fleksibel og mobil indstilling.

Derfor bør mobilitet belønnes, ikke straffes. Men virkeligheden ser desværre stadig anderledes ud. I nogle supplerende pensionssystemer har f.eks. en 30-årig arbejdstager, som i otte år har samlet erfaring hos tre forskellige arbejdsgivere, endnu ikke optjent nogen rettighed til supplerende pension.

 

Kommissionens forslag

Kommissionens meget ambitiøse forslag blev fremlagt i oktober 2005 og kan læses her.

I kort form drejer det sig om, at medlemsstaterne skal sikre, at den enkelte lønmodtager får, hvad han eller hun bidrager til, selv om lønmodtageren flytter arbejdsplads mellem flere lande. Og at man kan komme med i pensionsordningen senest ved det 21. år. Direktivet gælder

  • betingelserne for at optjene pensionsrettigheder
  • betingelser for at bevare hvilende pensionsrettigheder 
  • betingelser for overførslen af optjente rettigheder. Forslaget skal desuden
  • sikre arbejdstagere bedre oplysning om mobilitens betydning for pensionsrettighederne.

 

Udkastet fra parlamentets beskæftigelsesudvalg foreslår en del ændringer. De findes her.

Parlamentet er i tæt kontakt med Rådet. Det fremgår da også, at parlamentet nærmer sig holdningerne i Rådet, så forslaget nu i høj grad fokuserer på, at lønmodtagerne har sikkerhed for sin pension, når han eller hun skifter job.

Under diskussioner i Folketingets EuropaUdvalg har beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen (V) sagt, at forslaget er meget omfattende og meget kompliceret.

 

Behandlingen i Folketinget

Folketingets Europaudvalg har fået et såkaldt grundnotat, der ridser hovedlinjerne op og gengiver høringssvar fra en lang række organisationer. Både LO og FTF har afgivet høringssvar, der peger på at arbejdsmarkedspensionerne i Danmark er overenskomst-stof, og at et eventuelt direktiv bør gennemføres af arbejdsmarkedets parter, ikke ved lov. Grundnotatet kan læses her.

LO har i sit høringssvar lagt vægt på, at de enkelte lande kan stille krav om, at en lønmodtager, der får job i udlandet, kun kan få sin pension overført til ordninger, der svarer til dem, han eller hun var dækket af tidligere.

Men LO har ikke imod, at pensionen samlet et sted. Det afgørende er, at de nuværende ordninger ikke ødelægges.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.